Sökning: "Processledning"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade ordet Processledning.

 1. 1. Hur aktiv är förvaltningsdomstolen? : Om rättens möjlighet att vara aktiv och tillvaratagandet av den enskildes intressen i LSS-mål

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elsa Körle; [2022-02-16]
  Nyckelord :Processrätt; Förvaltningsprocess; Förvaltningsprocessrätt; Förvaltningsdomstol; Processledning; Access to Justice; Processuell obalans; LSS; LSS-mål;

  Sammanfattning : Att som part i en domstolsprocess kunna tillvarata sina intressen är en förutsättning för att få en rättvis domstolsprövning. I så kallade LSS-mål gäller domstolsprövningen den enskilde individens rätt till de insatser som utlovas genom lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetsutveckling rörande produktframtagning och CE-märkning

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Joakim Bergensand; Firat-Yekta Capar; [2022]
  Nyckelord :Value streaming mapping; ; Business development; Organizational structure; Lean; CE marking; 7 1 waste; Tree diagram; Värdeflödesanalys; Verksamhetsutveckling; Organisationsstruktur; Lean; CE-märkning; 7 1 slöserier; Träddiagram;

  Sammanfattning : Det här är ett examensarbete inom Industriell Ekonomi och Produktion som handlar om MTR Techs verktygsframtagningsprocess där det saknas ett standardiserat arbetssätt. Företaget har haft problem med kvalitetsdifferenser vid produktframtagningsprocessen av inköpta och egentillverkade verktyg, likaså är de i behov av en lathund för CE-märkning, därav uppkomsten av detta examensarbete. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan agilt tvärfunktionellt teamarbete och höga säkerhets- och kvalitetskrav hanterat av en sekventiellt arbetande grupp : En fallstudie hos polisens IT-avdelning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Hanna Skarp; [2022]
  Nyckelord :process management; process mapping; internal customers; customer satisfaction; ITIL; agile methods; business development; streamlining; total quality management; lean; processledning; processkartläggning; interna kunder; kundnöjdhet; ITIL; agila metoder; offentlig sektor; verksamhetsutveckling; effektivisering; flöde; leveransservice; hörnstensmodellen; lean;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen i samhället beskrivs ofta som den största förklaringen till agila principers snabba framväxt bland IT-organisationer under de senare åren. Agila arbetsmetoder går ofta ut på att arbetet planeras i kortare iterationer där leverantören kontinuerligt stämmer av kundkraven mellan sprintarna. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av en modell för processmätning samt en generell modell för förbättringsprojekt : En empirisk undersökning av Offensiv kvalitetsutvecklings relevans vid utveckling av modell för processmätning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Josef Marklund; [2022]
  Nyckelord :iqvsm; lean; offensiv kvalitetsutveckling; pdsa; processledning; processmätning; projektledning; vsm;

  Sammanfattning : According to EU small and medium sized enterprises is the backbone of the European economy. These entrepreneurial companies driven by entrepreneurship are in a constant move of development and growth. To be able to manage and encourage the state of growth the company need to developed or apply an already existing, management system. LÄS MER

 5. 5. Matchningsprocessen : Ett projekt om förbättringsarbete inom en kommunal verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Viktoria Morin Berglund; [2022]
  Nyckelord :collaboration; improvement work; process management; process mapping; offensive quality development; organizational structure; quality management; förbättringsarbete; kvalitetsledning; processledning; offensiv kvalitetsutveckling; processkartläggning; samverkan; organisationsstruktur;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och kartlägga en översyn över hur bemanningsenhetens huvudprocess; matchningsprocessen ser ut i nuläget, vidare ska rapporten undersöka hur matchningsprocessen kan förbättras, samt att identifiera kvalitativa förbättringar vilka kan underlätta bemanningsplanerarnas vardagliga arbete. Studien bygger på två frågeställningar; Hur ser matchningsprocessen ut i nuläget? Och Hur kan matchningsprocessen förbättras? Studien är en kvalitativ fallstudie där datamaterialet består av intervjuer, insamling av individuella processkartläggningar samt granskning av officiella och interna dokument. LÄS MER