Sökning: "Processrätt skiljeförfarande"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Processrätt skiljeförfarande.

 1. 1. Res judicata vid internationellt skiljeförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nina Lagerås; [2019]
  Nyckelord :res judicata; skiljeförfarande; civilrätt; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The overall purpose of this essay is to discuss how unpredictability in the application of res judicata in international arbitration can be eliminated. In most legal traditions res judicata constitutes a fundamental judicial norm with the meaning that a matter adjudged can not be tried again. LÄS MER

 2. 2. Jura novit curia : En analys av hur principen bör tillämpas i internationella skiljeförfaranden som äger rum i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nils Ivars; [2018]
  Nyckelord :Jura novit curia; Iura novit curia; Arbitration; International Arbitration; Jura novit curia; Iura novit curia; Skiljedom; Skiljemannarätt; Processrätt; Skiljeförfarande; Internationella skiljeförfaranden;

  Sammanfattning : Principen jura novit curia anses vedertagen i svensk processrätt. Det har dock ansetts osäkert om, och i så fall hur, principen ska tillämpas i internationella skiljeförfaranden. LÄS MER

 3. 3. Verkställighet av säkerhetsåtgärder i skiljeförfaranden : reflektioner kring Sverige som attraktivt skiljeförfarandeland i en internationell kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Marcus Eklund; [2018]
  Nyckelord :arbitration; enforcement; provisional measures; interim measures; Processrätt; skiljeförfarande; verkställighet; säkerhetsåtgärder;

  Sammanfattning : During an arbitration, a party may need to request the arbitral tribunal to order interim measures to secure a meaningful award. However, the parties may face issues relating to enforceability and hence the effectiveness of the arbitral tribunal’s interim decision. LÄS MER

 4. 4. Tvistinvesterares finansiering av skiljetvister: Om kostnadsregleringen i lagen om skiljeförfarande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Carl Hesslin; [2018]
  Nyckelord :Processrätt; Civilprocessrätt; Civil procedure; Skiljedomsrätt; Rättegångskostnader; Skiljeförfarandekostnader; Tvistinvestering; Extern finansiering; Third-Party Funding; Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent years, international literature and debate has brought attention to the fact that it has become increasingly common for third-party funders to partially or fully finance a party’s arbitration and litigation costs. This essay examines if, and in what manner, Swedish arbitration cost regulations gov-ern the issue of third-party financing of a party to the arbitration. LÄS MER

 5. 5. Skiljedom i strid med ordre public - ogiltighet eller klander? : En analys av förslag rörande klandertalan som presenterades i SOU 2015:37, Översyn av lagen om skiljeförfarande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hedda Gejrot; [2017]
  Nyckelord :Processrätt; Skiljedomstol; ordre public;

  Sammanfattning : .... LÄS MER