Sökning: "Procurator"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Procurator.

 1. 1. Vad händer med barn som begår brott? En jämförande studie av Sveriges respektive Skottlands hantering av barn som begår brott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Gertzell; [2012]
  Nyckelord :Straffrätt; socialrätt; ungdomsbrottslighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige har under de senaste åren ungefär 19 000 barn under 15 år årligen misstänkts för att ha begått ett brott. Det finns dock ingen bra samlad statistik då barn under 15 år inte kan lagföras för brottet. När ett barn misstänks för ett brott har polisen en anmälningsplikt till socialtjänsten. LÄS MER

 2. 2. Strategisk förändring i ett handelsföretag - en fallstudie av Procuratorkoncernen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Ivarsson; Willem De Geer; [2005]
  Nyckelord :Diversifiering; Sortimentsutvidgning; Strategi; Förändring; Procurator; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En kvalitativ fallstudie där vi med hjälp av öppna personliga intervjuer talat med folk iledande befattningar på vårt fallföretag Procurator AB för att forma oss en bild av den strategiska förändring företaget genomgått de senaste tio åren. För att kunna beskriva de den förändring som Procurator genomgått under dessa år har vi identifierat tre nya begrepp, semidiversifiering, partiell diversifiering och dominant diversifiering. LÄS MER

 3. 3. Dödsfallsutredning - idag och i morgon -

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Thomas Färnefalk; Micael Thid; [2002]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Dödsfallsutredning - idag och imorgon - Författare: Micael Thid och Thomas Färnefalk Resumé: Uppsatsen belyser de syften som finns med att genomföra en dödsfallsutredning. Vidare görs en granskning av i vilken utsträckning dessa syften uppfylls av de inblandade samhällsorganen: Hälso- och sjukvården, polisen och rättsmedicinalverket. LÄS MER