Sökning: "Product Service Systems"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden Product Service Systems.

 1. 1. REPLACE OR REPAIR? -A study of if fast fashion repair concepts like H&M Take Care can affect the intentions to repair clothing

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Malin Ficks; Margaux Karmestål; [2019-06-20]
  Nyckelord :Fast Fashion; Product-Service Systems; Sustainable Consumption; Theory of Planned Behaviour;

  Sammanfattning : Overconsumption and an increasing disposal of clothes is a troublesome development in thefast fashion industry, where millennials are major contributors. As there is a need for a majorshift towards more sustainable consumption, product-service systems in the shape of in-storerepair stations, like Take Care by H&M, is interesting to investigate. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av tjänstefiering genom värdekonstellationer : En studie om hur företag med knappa resurser kan tillhandahålla erbjudanden som främjar relationer och en cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Hector Follin; Daniel Hallenberg; [2019]
  Nyckelord :Servitization; Value constellation; digitalization; digital transformation; circular economy; Tjänstefiering; värdekonstellation; digitalisering; digital transformation; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Informationsteknologi, IT, och hållbarhetsarbete har blivit två strategiska frågor i nästintill alla företag. Företag måste implementera IT för att optimera nuvarande verksamheter och transformeras till IT-drivna affärsmodeller som kräver hög kompetens och strategiskt tänkande vilket många små- och medelstora företag, SMF, saknar. LÄS MER

 3. 3. Use-oriented business models : a multiple case study of rental providers within the Scandinavian outdoor apparel industry

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Moa Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :business model; canvas; outdoors; lease; prouct service systems; rent; servitiation; use-oriented;

  Sammanfattning : Our current production patterns induce high consumption rates and equally high waste generation, which will eventually lead to resource depletion and substantial environmental damages. The concept of a use-oriented product-service system seems promising to encourage resource efficiency. LÄS MER

 4. 4. On the assessment of Denial of Service vulnerabilities affecting smart home systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Andersson; Oliver Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; IoT; IoT Vulnerability; Vulnerability Testing; OpenVAS; Availability; Denial of Service; Smart Home;

  Sammanfattning : IoT is an abbreviation of the term Internet of Things. The term describes everyday items such as light bulbs that are connected to the Internet. IoT is a field that is growing very quickly with some researchers and industry leaders predicting that there will be up to 200 billion connected IoT devices in the world by 2020. LÄS MER

 5. 5. En tjänstelösning inom energisektorn : Med fokus på datacenterbranschen

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Markus Lindgren; Marcus Östgren; [2019]
  Nyckelord :tjänstefiering; samskapande; co-location datacenter; energi;

  Sammanfattning : The energy sector is facing unprecedented changes as technology development and new expectations are necessitating action. As a result of market changes, incumbent companies as well as new ones within the sector are now seeking new business opportunities to cope with changes and position themselves for the future. LÄS MER