Sökning: "Product Stewardship"

Visar resultat 11 - 13 av 13 uppsatser innehållade orden Product Stewardship.

 1. 11. Communicating to consumers in Sweden with eco-labels : Is the message getting through?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Annie Lefébure; Rafael Rosales Muñoz; [2011]
  Nyckelord :Eco-label; Marketing Communications; Green Marketing; Environmental Friendly Products;

  Sammanfattning : Sustainable consumption has become a crucial factor to consider for both consumers and manufacturing firms. Green marketing practices, or marketing activities aimed at decreasing the impact on the environment, have been incorporated into many business plans to combat old habits of wastefulness and pollution. LÄS MER

 2. 12. Syns vi - finns vi !? : marknadsföringsstrategier för Svenska FSC

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Kristofer Ek; Anna Furness-Lindén; [2005]
  Nyckelord :FSC; marknadsföringsstrategier; kommunikation; mervärdesmärkning; miljömärkning;

  Sammanfattning : A couple of hundred years ago half of the earth's surface was covered by forest. Today, only half remains and every year an area the size of Nepal is disappearing. Deforestation, together with the burning of fossil fuels, is also one of the reasons for the increasing greenhouse effect. LÄS MER

 3. 13. SÖDRAs Gröna Skogsbruksplaner : en uppföljning relaterad till SÖDRAs miljömål, FCS's kriterier och svensk skogspolitik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Jörgen Bendz; [1998]
  Nyckelord :forest management;

  Sammanfattning : SÖDRA beslutade 1995 att starta ett projekt för att förse föreningens medlemmar med naturvårdsanpassade skogsbruksplaner. Projekt "Gröna skogsbruksplaner" har som mål att fram till år 2002 täcka halva medlemsarealen med gröna planer, och har för att nå detta givits en budget på 50 miljoner kronor. LÄS MER