Sökning: "Product and Service Design"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade orden Product and Service Design.

 1. 1. Ett styrverktyg för implementering av tjänstefokuserade affärsmodeller - Balanserat styrkort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Tu; Madeleine Ngo; [2018-06-28]
  Nyckelord :PSS; Product service systems; Servitization; Balanced Scorecard; Busniess model Innovation; Tactics; Marketing; Contract; Network; Product and Service Design; Sustainable;

  Sammanfattning : Bakgrund och Problem:I en allt mer globaliserad värld har konkurrensen ökat för många tillverkande företag till följd av nya kundbeteenden och efterfrågan på marknaden. För att möta den ökade konkurrensen behöver företagen hitta nya sätt att generera vinster och ett alternativ är att börja sälja tjänster. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling av självserveringsverktyg för August Lundh AB

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anton Hoffman; Alexander Törnqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This is a report that is part of a master thesis at an undergraduate level, which comprises 15 university education credits and has been completed at Mälardalen University in Eskilstuna. The work is within the subject of product development and has been carried out by two students during the spring term of 2018. LÄS MER

 3. 3. CIRCULAR ECONOMY NOW00 : How can a tool stimulate Circular Economy whereby the product development stage will be guided towards less waste generation?

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Luisa Leroy; [2018]
  Nyckelord :Certifications – Circular economy – Material Calculator PICI© – Awareness – Circular Methodology 
;

  Sammanfattning : The government has made a choice to call a halt to climate change and has defined concrete milestones that everyone can use in practical terms, but the practical and knowledge side is still lacking within society. There is still no unambiguous approach for circular economy. Unfortunately, no manual is ready yet to take the steps towards 2050. LÄS MER

 4. 4. Product development in low income markets : Identifying user needs and approaches in design in a low income market, with focus on the water filtration market in Malaysia

  Kandidat-uppsats, KTH/Produkt- och tjänstedesign; KTH/Produkt- och tjänstedesign

  Författare :NATALIA LINDGREN; JULIA HEDE MORTENSEN; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The water situation in Malaysia is not ideal. Due to the unsatisfactory quality of the piped water, the demand of domestic water filters in Malaysia is increasing. At the same time, 40 percent of the Malaysian population are described as a low income group who are especially vulnerable against increases in living costs. LÄS MER

 5. 5. Advancing the Circular Economy: Exploring landscape and developments for circular public procurement in Sweden and Scotland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Internationella miljöinstitutet

  Författare :Diego Cattolica; [2018]
  Nyckelord :circular economy; public procurement; circular procurement; opportunities and barriers; Sweden; Scotland; circular business models; Social Sciences;

  Sammanfattning : Public procurement and the purchasing of goods, services and works comprises about 14% of the European gross domestic product (GDP). Procurement initiatives, guidance and tools therefore can have significant influence to leverage demands for more sustainable and circular products and services. LÄS MER