Sökning: "Product differentiating"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden Product differentiating.

 1. 1. Emissions Trading for Waste Incineration Plants with Energy Recovery in Sweden

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Ellen Philipsson; [2020]
  Nyckelord :Energy recovery; emissions trading; waste management; sustainability; EU ETS;

  Sammanfattning : Emission trading is a tool for achieving the European commitment to reduce greenhouse gas emissions. The aim is to create an effective European emissions trading market with the least possible negative impact on economic development and employment within the Union. LÄS MER

 2. 2. Destination Branding : A Qualitative Case Study of Local Stakeholders’ Practices in Mombasa, Kenya

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Sharon Mwamburi; [2019]
  Nyckelord :Branding; Identity; Mombasa; Stakeholders; Partnership;

  Sammanfattning : The tourism industry is today the most powerful driver of economic growth and development. Globalization plays a big role in diminishing traveling barriers across the globe, which has led to increased competition between destinations to identify themselves and delineate how they want to be perceived by tourists. LÄS MER

 3. 3. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2018]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 4. 4. Reklameffekter av storytelling för olika produkttyper : En kvantitativ studie av hur storytelling påverkar reklameffektivitet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Alexandra Hultman; Erik Häggström; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; Storytelling; traditionell produktinformation; signature stories; Reader Response Theory; reklameffektivitet; lågt respektive högt engagemang; informativa och transformativa produkter.;

  Sammanfattning : Storytelling har identifierats som en effektiv marknadsföringsmetod och många företag har bemästrat konsten att berätta historier. Storytelling används för att skapa en emotionell respons hos den tilltänkta målgruppen, och om företag på ett framgångsrikt kan göra detta kan det vara ett sätt att differentiera sig själva. LÄS MER

 5. 5. Can an insole measure torsion in two different types of prosthetic feet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Ortopedteknisk plattform

  Författare :Bjarki Hjálmarsson; [2018]
  Nyckelord :Prosthetics; Vebitosolution; Kinetic; Torsion;

  Sammanfattning :     Introduction: There have not been any prosthetic feet available that can match an intact foot in functionality. Little focus has been on research on prosthetic foot performance in frontal plane motions and while most have investigated sagittal plane motions. LÄS MER