Sökning: "Product governance"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Product governance.

 1. 1. Waste reduction and circulareconomy : A multi-level perspective on the clothing industry

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Gustaf Norlund; Gustav Götrich; [2021]
  Nyckelord :Fashion; Clothes; Multi-level Perspective;

  Sammanfattning : The fashion industry is a tremendous threat to our global environment and the massive creation of waste is linked to the current linear economical system, which can be explained as take-make-waste. A step away from this traditional model has gained a lot of attention in the clothing industry, where the concept of circular economy has emerged as a vital solution. LÄS MER

 2. 2. Development of a Proactive Supply Risk Management Model

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik; Lunds universitet/Institutionen för teknisk ekonomi och logistik

  Författare :Albin Melin; Jesper Jensen Ehlers; [2021]
  Nyckelord :Supply Risk Management; SRM; Supply Chain Management; Swedish Agrifood Industry; Multiple Case Study; Constructive Research; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Supply risk management (SRM) is a well-established aspect in the field of supply chain management (SCM) that has gained even more relevance due to the ongoing covid-19 pandemic. Many articles have been published relating to the topic, such as Norrman and Jansson (2004) and Zsidisin (2003a). LÄS MER

 3. 3. Transitioning to a sustainable energy system : a qualitative analysis of energy planning policy in Sweden

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Joel Fenel; [2020]
  Nyckelord :energy systems; energy policy; sustainability; evolutionary governance theory; communicative planning;

  Sammanfattning : This study examines the transition to a sustainable energy system in Swedish society, by analysing research, policy and strategies related to the energy sector. The study applies an institutional approach informed by evolutionary governance theory as well as energy smart and communicative planning theory to analyse how the transition is portrayed on a Nordic, National and regional level. LÄS MER

 4. 4. Kan man verkligen äta gräshoppor? : en kvalitativ intervjustudie om viktiga förutsättningar för insektsnäringen i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Malin Ekblad; [2020]
  Nyckelord :insekter; entomofagi; nya proteiner; Novel Foods; hållbarhet;

  Sammanfattning : Att äta insekter – entomofagi – är någonting som under de senaste åren fått allt mer uppmärksamhet. Med en globalt växande befolkning, högt tryck på redan pressade landarealer och naturresurser, klimatförändringar och globala hälsoproblem i form av både övervikt och undernäring står världen inför stora utmaningar vad gäller matförsörjning. LÄS MER

 5. 5. To Engage or Not to Engage: The Case of an Emerging Innovation Ecosystem in Sweden

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Alireza Esmaeilzadeh; Harvey Blanco Rojas; [2020]
  Nyckelord :innovation ecosystem; co-opetition; knowledge co-creation; governance and structure; proximity; Innovation aspects; abductive research; thematic analysis; mobility as a service;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to explore the engagement in an innovation ecosystem for knowledge co-creation. It aims at exploring the various aspects of ecosystems, innovation, and knowledge which can drive or hinder actors to engage in collaboration in an innovation ecosystem. LÄS MER