Sökning: "Product-Market Fit"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Product-Market Fit.

 1. 1. Technical decision-making in startups and its impact on growth and technical debt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Carl Hultberg; [2021]
  Nyckelord :Technical Decisions; Startups; Technical Debt; Talent Management; Technical Stack; Programming Languages; Complexity; Software Development; Tekniska beslut; Startups; Teknisk skuld; Talanghantering; Teknisk stack; Programmeringsspråk; Komplexitet; mjukvaruutveckling;

  Sammanfattning : The rapid pace of digitalization has resulted in increased management of software development, and today a majority of startups are reliant on software. How to manage software development projects is a well-researched area and agile methods are widely adopted by companies in all industries and sizes. LÄS MER

 2. 2. Ahead of the curve - healthcare AI start-ups: Changemakers for adoption and normalization of AI in the healthcare industry

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Rasmus Steffensen; Hewei Zhang; [2021]
  Nyckelord :healthcare; artificial intelligence; start-ups; diffusion of innovation; normalization;

  Sammanfattning : This thesis investigates healthcare AI start-ups as changemakers to build adoption for AI in healthcare. Most industry observers agree - the benefits of AI are large in healthcare, but adoption thus far is slower than in other industries. LÄS MER

 3. 3. Mot tredje generationens läsplatta : En undersökning av läsplattans användarvänlighet och utvärdering av dess utvecklingspotential

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Clara Norgren; Olle Sandström; [2021]
  Nyckelord :Användarvänlighet; digitalisering; e-bok; e-ink; elektroniskt papper; innovation; läsplatta; människa- dator interaktion; Product-Market Fit;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker digitala läsvanor och läsplattor, ur ett människa-datorinteraktions perspektiv, för att bidra med insikter kring digital läsning genom att identifiera problem och utvecklingsområden hos läsplattan. En enkätundersökning genomfördes, där 947 svar erhölls. LÄS MER

 4. 4. Accelerating growth - Determinants of revenue growth in technology startups

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Tor Berglund; Nicholas Peebo; [2019]
  Nyckelord :Capabilities; technology; monetisation; market entry; resources; revenue growth; SCA; startups; strategy; value proposition; WTP; Business and Economics;

  Sammanfattning : In today’s competitive market landscape, companies in an early phase with a business model that in the long term is expected to generate revenues from a global customer base, are facing increasing challenges to realise their growth targets. At the same time, global economical, technological, and societal megatrends forces incumbents and new challengers alike to adapt their modus operandi. LÄS MER

 5. 5. The Influence of Customer Feedback on Software Startups : The Identification of crucial Pivot Triggering Factors through the Application of the ESSSDM Funnel.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik; Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Manuel David Hauch; Nojan Nourbakhsh; [2018]
  Nyckelord :Lean Startup; Software Startup; Customer Feedback; Pivot; ESSSDM;

  Sammanfattning : Most Software Startups fail to establish a working business model. One of the main reasons is that they fail to validate their hypothesis and neglect to learn from their customers. Therefore, Software Startups are supposed to continuously adjust their direction to achieve product-market fit. LÄS MER