Sökning: "Production Efficiency"

Visar resultat 1 - 5 av 1837 uppsatser innehållade orden Production Efficiency.

 1. 1. Green 3PL Warehousing - A case study of how Kuehne Nagel Sweden’s warehousing operations can become green.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kevin Storgärd; [2021-06-18]
  Nyckelord :Green Warehousing; Green Energy; Energy Efficiency; Energy Management; Solar Energy; Energy Storage; Vehicle-2-Grid; Fast Charging; Electric Vehicles; eTrucks;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 2. 2. Predictive Maintenance in Industrial Machinery using Machine Learning

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Jasim Abbasi; [2021]
  Nyckelord :Predictive Maintenance; Rotatory Machinery Fault Prediction; Gearbox Fault Prediction;

  Sammanfattning : Background: The gearbox and machinery faults prediction are expensive both in terms of repair and loss output in production. These losses or faults may lead to complete machinery or plant breakdown. LÄS MER

 3. 3. Efficiency and planning in the Swedish healthcare system – and design of a digital scheduling tool

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Mia Cicovic; Sanna Nordberg; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; production; scheduling; planning; UX; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish regions struggle with resource utilization issues that threaten the ability to provide timely and efficient healthcare to the citizens. This study aims to investigate and map the current production, planning, and scheduling processes within the Swedish healthcare, as well as develop a digital solution. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av en produktionslina med avstamp i Lean verktyg och metoder

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Andreas Bergvall; William Ekström; Max Wiklund-Hellstadius; [2021]
  Nyckelord :lean; produktion; effektivitet; kapacitet; standardisering;

  Sammanfattning : Följande fallstudie har utförts på ett medelstort produktionsföretag som vill förbättra kapacitet och effektivitet inom en av dess två produktionslinor. Produktionslinan har observerats för att uppdaga dess problem och besvara varför företaget inte uppnår kapacitetsmålen. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av ny miljölagstiftning : En fallstudie om byggserviceverksamheters effektivitet i produktion samt ekonomi

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Andrea Markovic; Andreas Hjelm; [2021]
  Nyckelord :Construction Services; Hazardous Waste; Efficiency; Finance; EnvironmentalLegislation; Recycling Companies.; Byggserviceverksamheter; Farligt avfall; Effektivitet; Ekonomi; Miljölagstiftning; Återvinningsföretag;

  Sammanfattning : Purpose:Every year, the construction industry generates the largest amount of hazardous wastethat occurs in Sweden. Hazardous waste is waste that can be hazardous to theenvironment and human health. LÄS MER