Sökning: "Production Preparation"

Visar resultat 1 - 5 av 181 uppsatser innehållade orden Production Preparation.

 1. 1. Arbetsberedningar : Processen bakom ett viktigt produktionsverktyg

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Christine Johansson; [2020]
  Nyckelord :Arbetsberedningar; Processkartläggning; Standardiserat arbetssätt; Grundläggning;

  Sammanfattning : Arbetsberedningar är ett viktigt verktyg för att arbetsmoment på bygg- och anläggningsprojekt ska genomföras på ett säkert sätt. Dokumentet säkerställer att företaget följer de lagar och regler som finns i Sverige men säkerställer också sina medarbetares välbefinnande på arbetsplatserna. LÄS MER

 2. 2. PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF BOVINE MEAT AND MILK FACTOR VESICLES/PARTICLES & IDENTIFICATION OF MSBI1 REP INTERACTING PROTEINS

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi

  Författare :Farhana Manzoor; [2020]
  Nyckelord :Bovine meat and milk factors; multiple sclerosis; immunoprecipitation co-immunoprecipitation; protein dimers; mass spectrometry; immunodetection; cesium chloride density gradient centrifugation; sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis; vesicle; particle; interaction partner; pull-down assay.;

  Sammanfattning : Introduction: Bovine meat and milk factors (BMMF) frequently isolated from bovine meat and milk, are discussed as putative causative agents for breast, colon and possibly other cancers. The hypothesis was formulated based on earlier correlative studies indicating that BMMFs could indirectly trigger inflammation, accumulate mutational events via reactive oxygen and nitrogen species production which eventually provokes tumor formation. LÄS MER

 3. 3. Optimizing the preparation of cooked chickpea

  Master-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Julia Engsner; [2020]
  Nyckelord :chickpeas; pulses; legumes; boiling; cooking; soaking; treatment; preparation; optimization;

  Sammanfattning : The demand of processing pulses (dry beans, lentil, and peas) into various foods has increased over the recent years as they are considered a sustainable and healthy food. Thus, a sustainable processing of them is equally important for the future. LÄS MER

 4. 4. Processes and competencies for in-house system integration of robotic applications : A case study using collaborative robots

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Sofia Bredberg; [2020]
  Nyckelord :System integration; Robotics; In-house; Process; Competence; Easily Programmable Robot;

  Sammanfattning : Industrial robots are important for the competitiveness in high wages countries and during the last 10 years the number of installed robots have tripled in the world. A combination of the high demand for robots and system integration and a lack of competence makes it hard for companies to acquire the robot applications they require as well as maintain and improve them. LÄS MER

 5. 5. Vidareutveckling av katalysatorer för pre-reforming i bränslecellssystem

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Alexander Schönauer; [2020]
  Nyckelord :catalysis; pre-reforming; fuel cells; SOFC; DMSOFC; heterogeneous catalysts; propane reforming; chemical engineering; kemiteknik; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Heterogeneous catalysts to be used in a pre-reformer for fuel cell systems have been investigated based on active phase composition and catalyst preparation methods for granulate and monolithic catalysts. The catalysts were manufactured using θ – aluminum oxide as carrier, promoted with lanthanum and cerium, with active phases consisting of noble metal X and nickel in various concentrations. LÄS MER