Sökning: "Production Preparation"

Visar resultat 1 - 5 av 166 uppsatser innehållade orden Production Preparation.

 1. 1. Jämförande analys av kopplingen mellan projektering och produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Elias Svensson; Robin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Avvikelser; kommunikation; arbetsberedning; BIM; projektering; produktion;

  Sammanfattning : Byggprocessen är omfattande och komplex med bygghandlingar som ska förmedla information mellan många olika aktörer. I byggbranschen finns ett tydligt problem med undermåliga bygghandlingar som årligen kostar flera miljarder. LÄS MER

 2. 2. ”Dessa dumheter som finns får du plocka fram i alla religioner” : En kvalitativ undersökning om framställningen av islam i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Mirela Ugljanin; [2019]
  Nyckelord :Islam; School; Prejudice; Orientalism; Islamophobia; Islam; Skola; Fördomar; Orientalism; Islamofobi;

  Sammanfattning : The essay aims to study how Islam is presented in the teaching and how these representations are interpreted based on Edward Said's theory of Orientalism and Mattias Gardell's theory of Islamophobia. Said's theory is based on a "we" and "them" perspective where Said believes that ideas have been created that represent the Orient or the Middle East, the Arab and Islam in a way where the West becomes its counterpart. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning och förslag på arbetsmetodik inom ett beredningsflöde

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Emil Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Capacity; Defense; Hoshin Kanri; Lean; Production Preparation; Standard methods; TQM; Beläggning; Beredning; Försvar; Hoshin Kanri; Kapacitet; Lean; Metodstandard; Planering; Produktion; Standardiserat underlag; TQM;

  Sammanfattning : Rapporten är ett resultat av ett examensarbete inom Maskinteknik, inriktning Industriell Ekonomi och Produktion, vid Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för Hållbar produktionsutveckling. Projektet har utförts för försvarsföretaget BAE Systems Hägglunds AB i Örnsköldsvik. LÄS MER

 4. 4. Methods for Coastal Flooding Risk Assessments : An Application in Iceland

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Guðrún Elín Jóhannsdóttir; [2019]
  Nyckelord :Coastal flooding; sea level; sea level rise; risk assessment; hazard; Havsöversvämning; havsnivå; havsnivåhöjning; riskbedömning; fara;

  Sammanfattning : Flood risk increases with rising sea levels and coastal settlements need to adapt to this increasing risk. For that, hazard and risk assessments are an important step. Coastal floods have caused problems in Iceland in the past and are thought to do so in the future as well. LÄS MER

 5. 5. Olika markberedningsmetoders effekt på granens (Picea abies) utveckling 16 år efter plantering med och utan snytbaggeskydd

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Anna Svanfeldt Ohlsén; [2019]
  Nyckelord :Picea abies; scarification; mounding; patch scarification; inverse method; permethrin; pine weevil; Hylobius abietis; Picea abies; markberedning; högläggning; fläckmarkberedning; inversmarkberedning; permetrin; snytbagge; Hylobius abietis;

  Sammanfattning : Vid föryngring ger markberedning en bra förutsättning för plantan att överleva och växa, och med mindre risk för snytbaggeangrepp. Syftet med denna studie var att undersöka hur snytbaggeskydd och olika markberedningsmetoder långsiktigt påverkar stamantal, medelhöjd och volymproduktion hos gran (Picea abies). LÄS MER