Sökning: "Production uncertainty"

Visar resultat 1 - 5 av 255 uppsatser innehållade orden Production uncertainty.

 1. 1. Utvärdering av lägesosäkerheter i ortofoton framtagna med hjälp av DJI Phantom 4 RTK

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Johan Larsson; Marcus Stark; [2019]
  Nyckelord :Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Orthophoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan; Unmanned Aircraft System UAS ; DJI Phantom 4 RTK; Ortofoto; Digital Surface Model DSM ; Agisoft PhotoScan;

  Sammanfattning : Flygfotografering med Unmanned Aircraft System (UAS) är i jämförelse med traditionell fotogrammetri effektivare, billigare och säkrare vilket har medfört att denna teknik föredras av många aktörer. Ett tidskrävande arbete som varit svårt att kringgå är att etablera flygsignaler på marken som används för att georeferera och kontrollera flygbilderna med. LÄS MER

 2. 2. Visualisering och kvantifiering av klorparaffiner : En studie av flödet av klorparaffiner på Rörverk 98, Sandvik AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Selina Falk Dikici; [2019]
  Nyckelord :Sandvik AB; Klorparaffiner; Substansflödeanalys; SFA; Osäkerhetsanalys;

  Sammanfattning : Sandvik AB är en industrikoncern med verksamheter i hela världen. Ett av företagets tre affärsområden, Sandvik Materials Technology, utvecklar och tillverkar produkter av rostfritt stål. Inom produktionen strävar de efter att byta ut farliga material/sub-stanser mot mindre farliga alternativ eller minimera användningen av farliga ämnen. LÄS MER

 3. 3. Creating Hot Incentives : The case of Luleå Energi's new price model for district heating

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Kristoffer Sundström; [2019]
  Nyckelord :District heating; District heating markets; Bounded rationality; Price modelling; Energy markets; Incentives; Firm behavior; District heating pricing; Fjärrvärme; Fjärrvärmemarknader; Begränsad rationalitet; Prismodellering; Energimarknader; Incitament; Företagsbeteende; Prissättning på fjärrvärme;

  Sammanfattning : In September 2017, Luleå Energi introduced a new price model on district heating for their enterprise customers with the intention to create stronger incentives for energy efficiency measures, and provide price signals that better correspond to the underlying production costs. The purpose of this thesis is to investigate whether the intentions of Luleå Energi has been fulfilled, not the least in the form of improved energy efficiency among the affected enterprises. LÄS MER

 4. 4. An investigation of aspects affecting availability and grading of high-risk antibiotics in Sweden. : Group 3

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Isabell Lindahl; Samira Hilowle; Karlsson Viktor; Kåreceus Gustaf; [2019]
  Nyckelord :PLATINEA;

  Sammanfattning : The aim of this report is to investigate aspects affectingavailability and grade high-risk antibiotics in Sweden. 10antibiotics out of 39 antibiotics compiled by the Swedish PublicHealth Authority were studied according to the factors; class(based on chemical structure), industrial production process,number of API manufacturers found, the geographic location of the API manufacturers, number of MAH found in Sweden, number of MAH found in the EEA, number of backorders in Sweden, total length of backorders, currently not provided in Sweden (Number of MAH), assumed profitability per product, uncertainty in annual sales volume (relative standard deviation), uncertainty in annual sales (relative standard deviation), average sales (High/Low) and lastly parallel import to Sweden. LÄS MER

 5. 5. Derivation of a transfer function to estimate the Z(vv)+jets background from photon+jets in a search for dark matter at the ATLAS detector

  Master-uppsats, Lunds universitet/Partikelfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Emelie Olsson; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : It has for long been known that dark matter must exist in our universe. Despite massive efforts to detect dark matter, its constituents remain a mystery. One strategy to unveil this mystery is to produce dark matter by colliding Standard Model particles. LÄS MER