Sökning: "Produkt bolag"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Produkt bolag.

 1. 1. A qualitative research on Scope 3 reporting including challenges and improvements

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Emma Eichhardt; Olivia Steen; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In recent years there has been an increased focus on the responsibility that companies have regarding the environment and there have been many new initiatives and regulations on how the companies should report on sustainability. One of these initiatives is the Greenhouse Gas protocol which introduced the term Scope 3 emissions 10 years ago, which covers indirect emissions up & down the value chain. LÄS MER

 2. 2. Kommunicera digitalisering i traditionella verksamheter : Lost in translation

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Mikaela Klein; Niklas Isaksson-Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Matter of concern; Digitalization; Traditional company; Digital company; Understanding; Matter of concern; Digitalisering; Traditionellt bolag; Digitalt Bolag; Förståelse;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av samhället skapar ständigt nya förutsättningar för förändring. Fenomenet ställerkrav på bolag att förändras och följa med i utvecklingen, vilket skapar nya utmaningar för traditionellabolag. LÄS MER

 3. 3. Market entry for digital healthcare companies

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Felix Örnebjär Dellner; [2021]
  Nyckelord :Healthcare; digitalization; virtual coach; virtual assistant; market entry; business model innovation; Sjukvård; digitalisering; virtuell assistent; marknadsinträde; affärsmodellsinnovation;

  Sammanfattning : As digitalization becomes more pervasive in our society, healthcare is no exception. That new technology promises life-transforming innovations is perhaps of little doubt, but many of these innovations might never reach the market, for a plethora of reasons – many of which are investigated within this thesis. LÄS MER

 4. 4. Att överkomma dödens dal Tillverkarnas krav som startups behöver veta för ett affärsmässigt samarbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Rajisan Yoharajah; Stefan Ninkovic; [2021]
  Nyckelord :Startups; Valley of Death; Scaleups; Innovation; Swedish Innovation System; Manufacturing company; Startups; Dödens dal; Uppskalning; Innovation; Svenska Innovationssystemet; Tillverkande Företag;

  Sammanfattning : Ett växande samhälle kräver ständigt behov av nya tekniska lösningar och innovationer för att fylla samhällets behov och dess fortsatta utveckling. I Sverige förekommer brister i innovationssystemet, där stöd till mindre bolag och för uppskalning är bristfälliga. LÄS MER

 5. 5. Den gröna obligationens premie : En studie om den gröna svenska obligationsmarknaden

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kezia Krog; Emil Haglund; [2021]
  Nyckelord :Green Bond; premium; spread; YTM; sustainable investments; Grön obligation; premie; spread; YTM; hållbara investeringar;

  Sammanfattning : Hållbarhet är i fokus och hållbara investeringar är en förutsättning för att utvecklingen av det globala hållbarhetsarbetet ska lyckas. Ett hållbart investeringsalternativ är gröna obligationer, som idag är en efterfrågad produkt av investerare. LÄS MER