Sökning: "Produkt segmentering"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Produkt segmentering.

 1. 1. Optimering av lagerstyrning och inköpsprocessen : En fallstudie genomförd inom virkesindustrin

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Abdela Zildzic; Filip Sundqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är genomförd på fallföretaget Nefab som befinner sig i förpackningsindustrin. De är en tillverkare av lastpallar, där de anpassar sina lastpallar efter deras kunders behov. Eftersom denna studien är inriktad mot lagerstyrning samt inköp av råmaterial, där råmaterialet i detta fallet är virke. LÄS MER

 2. 2. Insikter om intäkter : En studie i Restaurant Revenue Management på restaurang

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Philip Nordström; Karl Lundqvist; [2016]
  Nyckelord :Revenue management; Restaurant revenue management; Restaurang; sittid; bordsanvändning;

  Sammanfattning : Hotellbranschen och flygbranschen har länge använt sig av Revenue Management för att kartlägga sin efterfrågan för att på så sätt öka sina intäkter samtidigt som de ökar värdet för sina kunder och gäster. Då restaurangbranschen på många sätt liknar dessa två branscher kan det anses förbryllande och problematiskt att strategin inte implementerats i lika stor omfattning på restaurang. LÄS MER

 3. 3. Optimering av kupmätare : Automatisk igenkänning av egenskaper i brädors ändträ med bildbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Andreas Olsson; [2016]
  Nyckelord :Curvature measuring device; histogram; edge detection; segmentation; morphological filter; recognition.; Kupmätare; histogram; kantdetektering; segmentering; morfologiska filter; igenkänning.;

  Sammanfattning : Within the timber industry the processing of sawn wood boards must be done in the right way to ensure that the product fulfills the requirements. Correct processing is crucial for wooden structures consisting of these will live up to their expectations. LÄS MER

 4. 4. Mottagligheten för energibesparandeoch beteendeförändrande innovationer : En svensk studie om benägenheten till att spara energi

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Daniel Embretsen; William Bocenda; Henrik Rollstedt; [2015]
  Nyckelord :Adaption; innovation; opinionsledare; innovatörer; tidiga användare; segmentering;

  Sammanfattning : Date: June 5th 2015 Level: Bachelor thesis in Business Administration, 15 ECTS Institution: School of Business, Society and Engineering, Mälardalen University Authors: Bocenda, William 19900822. Embretsen, Daniel 19880522. Rollstedt, Henrik 19910328. Title: The receptiveness of energy-saving innovations that encourage behavioral change. LÄS MER

 5. 5. Tribal tillhörighet : Ett framtida perspektiv på marknadssegmentering?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Oskar Andersson; Pernilla Wadenfors; [2013]
  Nyckelord :Segmenteringsteori; geografisk segmentering; tribes; Segmentation theory; ; geographic segmentation; ; demographic segmentation; ; psychographic segmentation; attitudes; tribes; tribal marketing; brand attitude; demografisk segmenterin; psykografisk segmentering; ; attityder; tribal marknadsföring; ; varumärkesattityd;

  Sammanfattning : För att få en tydlig bild av en marknad använder företag sig av segmenteringstekniker för att dela upp konsumenter i olika segment med målet att kunna precisera sina marknadsföringsåtgärder och optimera sina försäljningsutsikter. I dagens globaliserade multikanalsamhälle suddas landsgränser ständigt ut, vilket skapar ett behov för företag att istället identifiera regionala marknader. LÄS MER