Sökning: "Produktansvar"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade ordet Produktansvar.

 1. 1. Ofrivillig graviditet - slarvigt eller oundvikligt? - Om tillverkare av digitala preventivmedels ansvar för ofrivilliga graviditeter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Fazlic; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; förmögenhetsrätt; produktansvar; läkemedel; preventivmedel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2018, a digital contraceptive app came to attention in Swedish media, due to claims that the app was inefficient as a contraceptive and that it had led to an increased number of unintended pregnancies. The main purpose of digital contraceptives is to prevent pregnancies by measuring safe periods during the user’s menstruation cycle. LÄS MER

 2. 2. Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hannes Gosch; [2019]
  Nyckelord :Maritime Law; Collision Liability; Unmanned Shipping; Autonomous Ships; Remote-Controlled Ships; Product Liability; Transportation Law; International Law; Sjörätt; Autonoma fartyg.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this graduation thesis Legal analysis of Collision Liability in the context of Unmanned Shipping is to examine how the implementation of commercial unmanned ships will interact with the legal framework for collision liability. New technological advancements have proven that the notion of an unmanned ship might become a reality in the near future. LÄS MER

 3. 3. Vårdgivaren, tillverkaren eller AI-produkten - vem bär ansvaret? - En rättsvetenskaplig undersökning om vem som bär civilrättsligt ansvar för en AI-produkts handlingar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Sandra Skilberg; [2019]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; utomobligatoriska förhållanden; tillverkare; vårdgivare; ägare; ansvar; skadestånd; personskada; produktansvarslag; patientskadelag; principalansvar; robot; dator; AI-produkt.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Summary Artificial intelligence (AI) is a new phenomenon that has had a penetration effect in recent years. The fact is that AI research has been going on for decades and is expected to be used in many areas, such as, healthcare. LÄS MER

 4. 4. Självkörande fordon : En analys om hur ansvarsfrågan ska fördelas

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Patrik Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :Självkörande fordon; automatiserad körning; skadeståndsansvar; trafikskadelagen; kollisionsskador;

  Sammanfattning : Transportsektorn blir allt mer uppkopplad, digitaliserad och automatiserad. Den tekniska utvecklingen är i snabbt framåtskridande vad gäller automatiska körsystem som tar över allt större delar av förarens uppgifter. Vi närmar oss därför mer och mer en transportsektor där vi kommer kunna färdas i helt eller delvis självkörande fordon. LÄS MER

 5. 5. Produktansvarsrättsliga direktkrav : Utomobligatoriskt tillverkaransvar för produktskador som drabbar näringsidkare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Reid Lindell; [2018]
  Nyckelord :Produktansvar; utomobligatoriska direktkrav; tillverkaransvar;

  Sammanfattning : I denna uppsats tar jag mig an problemet med produktskadekrav i situationer där produktskadan har drabbat egendom som tillhör en näringsidkare, och där näringsidkaren inte står i avtalsförhållande till tillverkaren av produkten. I sådana situationer gäller inte produktansvarslagen, vilket medför att frågan måste lösas med hjälp av den praxis som växte fram innan den lagens ikraftträdande. LÄS MER