Sökning: "Produktdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet Produktdesign.

 1. 1. Säg vad du vill - Att komma ut som homosexuell

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stefan Stoimenov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Homosexuella personer som kommer ut inför familj och vänner upplever ofta detta som stressande. Den här studien syftar till att undersöka hur produktdesign kan underlätta för unga vuxna homosexuella män att komma ut till en familjemedlem. LÄS MER

 2. 2. Hur kan produktdesign användas för att minska bullret på förskolor?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellinor Stålhammar; [2019]
  Nyckelord :Produktdesign; Användarcentrerad design; Förskola; Buller; Ljuddämpning; Product design; User-centered design; Preschool; Noise; Silencing;

  Sammanfattning : Sveriges befolkning ökar och det föds allt fler barn. Detta skapar ett stort tryck på förskoleplatser och kommunerna tvingas starta nya avdelningar och förskolor i lokaler som inte är anpassade till antalet barn. LÄS MER

 3. 3. En resa mellan stationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mathilda Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Användarcentrerad design; Komfort; Journey map; Emotional journey; Produktdesign;

  Sammanfattning : Semesterresor är ett positivt inslag i vår vardag. Samtidigt är vårt klimat hotat och semesterresor bidrar till de växthusutsläpp som är skadliga för vår miljö. Tåg är i jämförelse med transportmedel som flyg ett miljövänligt alternativ. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av AdBluetank : Produktutveckling av AdBluetank för Rottne Industris skogsmaskiner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Victoria Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :AdBlue; AdBluetank; Plasttank; Produktutveckling; Rottne Industri AB; Skogsmaskiner;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts i Rottne mot Rottne Industri AB under hösten 2018 och är ett examensarbete för programmet högskoleingenjör Teknisk design med inriktning produktdesign, D0023A, vid Luleå tekniska universitet. Rottne Industri AB tillverkar skogsmaskiner i varianterna skördare och skotare. LÄS MER

 5. 5. Seating in Autonomous Trucks : Design of Driver Seating for Autonomous Long Haulage Trucks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Amanda Wikberg; Therese Andersson; [2019]
  Nyckelord :Technical design; ergonomics; autonomous vehicles; truck; driver s seat; msc; interior; vehicles; future; product design; demand identification; user experience; Teknisk design; ergonomi; autonoma fordon; lastbil; civilingenjör; interiör; fordon; framtid; produktdesign; behovsidentifiering; användarupplevelse;

  Sammanfattning : The biggest shift in the automotive industry lies ahead. Autonomous vehicles create both curiosity and skepticism among drivers and people around. Autonomous vehicles, more specifically trucks, will not be utterly self-driving overnight. The whole transformation will take place in different phases. LÄS MER