Sökning: "Produkthantering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Produkthantering.

 1. 1. Att utvärdera och vidareutveckla ett administratörsverktyg för flerspråkig produkthantering med fokus på användarupplevelse

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Madeleine Rapp; [2019]
  Nyckelord :WordPress; Produkthantering; PIM; Användarvänlighet; User experience; UX;

  Sammanfattning : Detta examensarbete omfattar en vidareutveckling av ett produkthanteringssystem där produktinformation ska finnas tillgänglig på flera olika språk. Arbetet har utförts tillsammans med företaget Angry Creative vilka arbetar med innehållshanteringssystem WordPress och e-handel. LÄS MER

 2. 2. The value of Health and Safety aspects in Product-Service Systems : A case study based on the manufacturing industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Oscar Wergeland; Astrid Mehlberg; [2018]
  Nyckelord :Product-Service System; Occupational Health and Safety; Sustainability; Product Stewardship; Produkt-Service System; Arbetshälsa och Säkerhet; Hållbarhet; Produkthantering;

  Sammanfattning : Companies are expected to reduce the impact on society caused by its operations while at the same time, generate profit for its stakeholders. One way to satisfy both parts is by creating shared values. As the trend of servitization becomes more popular the ability of Product-Service Systems (PSS) to deliver additional value to customers arises. LÄS MER

 3. 3. Robotisering av produkthantering vid produktion av gummilist

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i datateknik

  Författare :Pontus Karlsson; Albert Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :automation; robot; produktion; extruder; robotstudio; plc; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bostik AB has long had a production where parts of the production are done manually. These parts include that an employee needs to lift a rubber pulp from a conveyor belt, twist and put the rubber pulp into a pallet. The employee should then put on a plastic patch between each layer. LÄS MER

 4. 4. Kortare ledtid i bakaxeltillverkningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Produkt- och produktionsutveckling

  Författare :Thomas Sahleström; [2017]
  Nyckelord :Produktionsutveckling; produktionseffektivisering; optimering av flöde;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört på Scania Ferruform AB. Arbetets mål var att identifiera förbättringar som kan göras i produktionen för att minska ledtid och förändringar som behövs för att producera i enstycksflöde. Resultaten har tagits fram med flödesanalyser, dataanalyser och simuleringar. LÄS MER

 5. 5. TIDSSTUDIEANALYS AV MANUELL PRODUKTHANTERING VID I- OCH URLASTNING I PRODUKTIONSUTRUSTNINGAR : Produktionssystemutveckling enligt Chaku-Chaku/Hanedashi-principen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johan Nordby; Mikael Tholin; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektarbetet är förlagt till Autoliv Sverige AB (Autoliv) i Vårgårda. Autoliv vill förbättra hanteringen av material i processflödena genom att höja tillgängligheten på maskinerna. Materialet hanteras omväxlande manuellt och maskinellt i processerna. LÄS MER