Sökning: "Produktionsdata"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Produktionsdata.

 1. 1. Produktionsuppföljning : För att underlätta styrning i projekt samt ge återkoppling i form av produktionsdata till kalkylator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Anders Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Kalkyl; byggstyrning; projektstyrning; uppföljning; produktivitet; avstämning; erfarenhetsåterföring; erfarenhetsvärden;

  Sammanfattning : För att lära sig och förbättras är det viktigt att ta till vara på erhållna erfarenheter. Det är även  viktigt att genom rätt beslut driva projekt på ett lönsamt sätt. Vid företaget i fallstudien upplever kalkylatorerna att erfarenhetsåterföringen och uppföljningsarbetet har brister. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av solelproduktion och dimensionering av batterilager till Röjmyran solcellsanläggning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet

  Författare :Lisa Smitt; [2018]
  Nyckelord :batteri; batterilager; solceller; solcellsanläggning; litiumjon; nickelmetallhydrid; batterier; utvärdering; solel; solkraft; solenergi;

  Sammanfattning : Skellefteå Kraft är Sveriges femte största elproducent och störst av de kommunägda kraftbolagen. Den främsta produktionen är koncentrerad i norra Sverige och den mesta energin produceras från vind- och vattenkraft. Sommaren 2017 invigde Skellefteå Kraft dess första storskaliga solcellsanläggning, Röjmyran. LÄS MER

 3. 3. Automatisk gallringsuppföljning : utvärdering av stickvägslängd beräknad från skördarnas produktionsdata

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Lewi Köppler; [2017]
  Nyckelord :hprGallring; förstagallring; skördardata; stickvägar; stickvägsbredd;

  Sammanfattning : Kvalitetssäkring och uppföljning av utförda gallringar är en stor och viktig del i arbetet för att säkerställa att utförda åtgärder följer lagar och certifieringar samt markägares önskemål. Maskinförarna utför manuella och tidskrävande uppföljningar vilket är produktivitetssänkande. LÄS MER

 4. 4. Olika utfodringssystem till mjölkkor i Hallands län

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Hanna Berntsson; [2017]
  Nyckelord :fullfoder; ; blandfoder; ; individuell utfodring; TMR; ; PMR; ; individual feeding;

  Sammanfattning : ABSTRACT When investing in a new feeding system there are both advantages and disadvantages, and there are a lot of opinions about the systems excellence. In this study, I compared Total Mixed Ration (TMR), Partly Mixed Ration (PMR) and individual feeding at 15 dairy farms located in Halland, the southwest parts of Sweden. LÄS MER

 5. 5. Produktionsuppföljning inom slaktkaninsproduktion

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Vega Axelsson; [2017]
  Nyckelord :slaktkanin; produktionsuppföljning; kaninproduktion; kaninkött; nyckeltal; slaktkaninsproduktion;

  Sammanfattning : Efterfrågan på kaninkött växer och i takt med det växer även gårdarna som producerar kaninkött. När djurantalet ökar är det viktigt att ha en god kontroll på sina djur både ur avels- och produktionssynpunkt. LÄS MER