Sökning: "Produktionseffektivisering"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Produktionseffektivisering.

 1. 1. Effektivisering av ROT - produktionen : En tids-, kostnads- och miljömässig analys

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Styrbjörn Olsson; Simon Candler; [2021]
  Nyckelord :Construction; Production; Planning; Efficiency; Lean; Logistics; Waste; Exchange of learning experiences; Digitization; Climate; Environment; Reparation; ombyggnad och tillbyggnad; Byggproduktion; Planering; Effektivisering; Lean; Logistik; S-kostnader; Erfarenhetsåterföring; Digitalisering; Slöserier; Klimat; Miljö;

  Sammanfattning : Att effektivisera byggproduktionen är idag en högst relevant fråga då västvärldens länder har satt upp stränga miljömål för de kommande decennierna. Byggsektorn står för en oproportionerligt stor del av miljöbelastningen i dag och en effektivisering av branschen skulle utöver miljöaspekterna även leda till tids- och kostnadsbesparingar, något som det anses finnas stor potential till. LÄS MER

 2. 2. Strategisk placering av variantspridningspunkter : Utveckling och applicering av ett praktiskt förhållningsätt på Husqvarna AB

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Linus Lind; Filip Sjöholm; [2021]
  Nyckelord :Varianter; Varianthantering; Produktionsstrategi; Produktionseffektivisering; Variantspridningspunkt;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of the study is to develop a practical guide for strategic positioning of variant proliferation point within manufacturing companies. In order to achieve the study's purpose, two research questions are formulated:  • What factors affect the position of a variant proliferation point?• How should influencing factors be handled when positioning a variant  proliferation point?  Method – The study began with an extensive problem formulation phase where knowledge of the variant proliferation point was gathered. LÄS MER

 3. 3. Standardiserade arbetssätt i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emil Nilzén; [2020]
  Nyckelord :Standardiserat arbetssätt; Arbetsberedningar; Produktionseffektivisering; Byggproduktion; Lean Production;

  Sammanfattning : The Swedish housing market has had an increased demand in the past ten years, which has led to an increased demand in terms of time-efficient housing construction. The Swedish housing construction has unfortunately not developed its production at the pace required to satisfy the demand. LÄS MER

 4. 4. Standardiserade produktionsmetoder : Ett lämpligt verktyg för erfarenhetsåterföring och produktionseffektivisering?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Martin Oskarsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsberedningar; Erfarenhetsåterföring; Förbättringsarbete; Slöseri; Standardiserade produktionsmetoder.;

  Sammanfattning : This thesis aims to contribute to increase Skanska Sweden's profitability on their construction sites by reducing the occurring waste. The thesis will examine if utilization of an already existing tool on Skanska Sweden’s intranet ”Standardiserade produktionsmetoder” [SPM] would help. LÄS MER

 5. 5. Analys av ett byggföretag i utveckling och generationsskifte

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Victor Olvedal; [2019]
  Nyckelord :knowledge differences; production efficiency; work organization; change management and involvement.; kunskapsskillnader; produktionseffektivisering; arbetsorganisation; change management och involvering.;

  Sammanfattning : En bostadsmarknad med ett underskott på bostäder, svängande marknad och långa byggtider skapar en otrygg plats för dagens bostadsköpare. För att korta ner sina byggtider och effektivisera sin produktion har Veidekke identifierat tre utvecklingsområden; prefabri-cering, logistik och digitala hjälpmedel. LÄS MER