Sökning: "Produktionsfasen"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Produktionsfasen.

 1. 1. LCA och LCC av olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Adi Fetahagic; Henrik Pantzar; [2018]
  Nyckelord :Insulation; LCA; LCC; wall structure; Isolering; LCA; LCC; väggkonstruktion;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet var att utföra en jämförelse av olika isoleringsmaterial i en träbaserad väggkonstruktion genom LCA och LCC och att sedan skapa ett beslutsunderlag vid val av isoleringsmaterial. Tidigare forskning kring koldioxidutsläpp för olika byggmaterial finns. LÄS MER

 2. 2. 4D-simulering som verktyg för tillämpning vid produktionsplanering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Richard Lennartsson; [2018]
  Nyckelord :4D-simulering; BIM-modell; produktionstidplan; lean construction; Last Planner System;

  Sammanfattning : Produktionsplanering i ett projekt kan vara komplicerat eftersom den ofta inkluderar många aktiviteter som är beroende av varandra med många olika aktörer. Ett framgångsrikt projekt kännetecknas av en effektiv produktionsplanering där man styr och driver projekten med en exakt planering. LÄS MER

 3. 3. KL-trä som stommaterial : Konstruktionssystem och effekter av fuktinverkan under produktionsfasen

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Daniel Dimstrand; Felix Jansson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. The WeCycle Project – Carbon Calculator development for IT equipment

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Konstantinos Stouris; [2018]
  Nyckelord :Carbon footprint; Carbon calculator; Circular Economy; Life cycle Assessment LCA ; GHG emissions; ICT industry; IT-equipment; E-waste; Laptops; Smartphones; Desktops; Printers; Monitors; Recycle; Reuse; Resell; Corporate Social Responsibility CSR ; WeCycle.; Koldioxidavtryck; Koldioxidkalkylator; Cirkulär ekonomi; Livscykelanalys LCA ; Växthusgasutsläpp; IKT-industri; IT-utrustning; E-avfall; Bärbara datorer; Smartphones; Stationär datorer; Skrivare; Bildskärm; Återvinning; Återanvändning; Återförsäljning; Företags samhällsansvar CSR ; WeCycle.;

  Sammanfattning : With global emissions of human activities that drive climate change on the rise, global institutions and authorities are trying to introduce new regulations in the industry, in order to accomplish a significant reduction of carbon emissions. In order for companies to be more effective in reducing carbon emissions, not only from their products but also along their value chains and product portfolios, it is of vital importance to understand and quantify them. LÄS MER

 5. 5. BIM i produktionsplanering : Förutsättningar och ledarskap

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mattias Martinsson; Anders Wennberg; [2018]
  Nyckelord :BIM; production planning; safety planning; site planning; construction logistics plan; time plan; calculation; leadership; management; BIM; produktionsplanering; Arbetsmiljö; APD-plan; Kalkyl; Tidsplan; ledarskap;

  Sammanfattning : Som en följd av att byggbranschen implementerar och använder sig av BIM har nya yrkesroller skapats för att hantera och leda arbetet. Forskning har visat att det råder en osäkerhet gällande dessa yrkesroller, vilka arbetsuppgifter och vilka faser de ska vara delaktig i. LÄS MER