Sökning: "Produktionsfilosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Produktionsfilosofi.

 1. 1. Optimering av robotcell

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :Omar Ali Sabah; Arto Pääkkönen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utfördes på växellådsmonteringen på Scania i Södertälje. På en monteringslina där växellådsmontering sker arbetar idag en robot med att åtdra skruvar för att foga samman retarder på växellådor. LÄS MER

 2. 2. Konsten att undvika överflöd : En kvalitativ studie om hur fem industriföretag i västerbotten undviker och hanterar överproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Robert Konttinen; Anton Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :Överproduktion;

  Sammanfattning : Mänsklighetens påverkan på miljön och hållbar resursanvändning är något som är mer och mer uppmärksammat i dagens samhälle. Resursanvändningen har ökat genom åren och fortsätter att öka fortfarande. LÄS MER

 3. 3. Lean i ett medelstort livsmedelsföretag för produktionseffektivisering : hur kan Lean implementeras i ett medelstort livsmedelsföretag med syftet att skapa långsiktiga effektivitetsvinster?

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Linus Christensson; [2017]
  Nyckelord :lean lantbruk; ledarskap; produktionseffektivisering; lean production; effektivitetsvinster;

  Sammanfattning : Lean Produktion är resultatet av den arbetsfilosofi som familjen Toyoda under 1800-talet tillämpade inom sina vävstolsfabriker och som sedan vidareutvecklades inom industrin och tjänstesektorn. Under 1940-talet grundades bilmärket Toyota, filosofin togs med in i bilindustrin och blev senare hyllat av hela världen. LÄS MER

 4. 4. Lean hos masskundanpassande producenter : Att masskundanpassa produkter effektivt

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jacob Makdisi; Nawras Suddek; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Massproduktion har varit viktigt för producerande företag genom många decennier. Massproduktionär förmågan att kunna producera och erbjuda stora volymer till låga priser. Utvecklingenav kunders efterfrågan har däremot den senaste tiden gått mot kundanpassade produkter. LÄS MER

 5. 5. Improving a plant’s operations by applying lean manufacturing on the material flow and layout design

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Anton Sjöberg; Anton Kamne; [2016]
  Nyckelord :Toyota Production System; Lean manufacturing; Value stream mapping; Product family matrix; Lean layout design and Material flow; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Toyota Motor Company förändrade världen med sitt produktionssystem. Genom att ta bort aktiviteter som inte adderade värde till produkten, kunde företaget bli agilt med korta ledtider till kunden och till en låg produktionskostnad. LÄS MER