Sökning: "Produktionslayout"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Produktionslayout.

 1. 1. Effektivisering av ett materialflöde inför en kapacitetshöjning : En fallstudie genomförd på Scania Ferruform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johan Bergquist; Axel Haapalahti; [2020]
  Nyckelord :Logistik; Automatisering; Lean Production; Lager;

  Sammanfattning : Teknologiska framsteg ökar trycket på organisationer att ständigt förbättra sig för att möta kundens förväntningar. Ur ett helhetsperspektiv är logistiken en central del för en organisations konkurrenskraftighet på marknaden genom skapandet av effektivare flöden. LÄS MER

 2. 2. Optimering av produktionslina på tillverkande enhet i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Jonathan Hyldéen; [2020]
  Nyckelord :bottleneck; lean; line balancing; production flow; production layout; production optimization; tied capital; WIP; flaskhals; kapitalbindning; lean; linjebalansering; PIA; produktionsflöde; produktionslayout; produktionsoptimering;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att leverera ett förslag på hur ett tillverkande företag i Sverige kan öka sin kapacitet, sitt genomflöde och flexibilitet i en manuell produktionslina. Produktionsgolvet är trångt för de anställda på grund av stora lagernivåer intill produktionslinan. LÄS MER

 3. 3. Fokusering av produktionslayouten på ett litet företag : En fallstudie på Svenska Maskinskyltfabriken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kazem Bahadori; Gustav Almroth Berg; [2020]
  Nyckelord :Production layout; flow efficiency; internal transport; focused factory; Production economics; lean; Produktionslayout; flödeseffektivitet; interntransport; fokusera fabrik; konkurrensmedel; LEAN; transportminimering; Produktiosekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft till syfte att finna åtgärder för att genom ett mer logiskt stringent flöde kunna fokusera produktionen i ett mindre företag, Svenska maskinskyltfabriken (SMF-skylt). Då flödet genom fabriken ändrats under åren, med nya maskiner och produkter har ett behov av att se över och anpassa det till dagens förhållanden uppstått. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialgenomflöde för ”Make To Order”- Företag

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Erik Finnskog; Fabian Furberg; [2019]
  Nyckelord :Materialgenomflöde; Genomflöde; MTO; Make to order; Materialflöde; Produktionslayout; Produktionseffektivitet; Standardisering; Sju slöserier;

  Sammanfattning : Purpose – The purpose of this study is to examine the material flow and production effectiveness at a Make to Order companies. To answer the purpose two research questions have been formed; What challenges do MTO companies have regarding throughput? Which tools and standards are suitable to an MTO companies for an increased throughput? Method – The study is based on an abductive approach in which the authors have chosen to use triangulation to answer the purpose of the study. LÄS MER

 5. 5. Analys av kapacitetpotential och produktionslayout i robotcell : Examensarbete utfört på Swepart Transmission AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Lina Gasslander; Nasrin Posae; [2019]
  Nyckelord :Overall equipment effectiveness; OEE; TPM; Kapacitetsanalys; Flaskhalsteori;

  Sammanfattning : This thesis is done at Swepart transmission AB in Liatorp. Swepart is a manufacturing company of transmission solutions. As customer demands and production volumes increase, it results in higher requirements on the production. LÄS MER