Avancerad sökning

Hittade 4 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Påverkande faktorer på lagernivå för leverantörsstyrda konsignationslager

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Måns Persson; Simon Sajland; [2019]
  Nyckelord :Lagernivå; leverantörsstyrda konsignationslager; påfyllnadsstrategi och regressionsanalys.;

  Sammanfattning : Agentteorin behandlar förhållandet mellan två parter, till exempel en leverantör (agent) och en kund (principal), med fokus att bland annat hitta det mest effektiva kontraktet. Trots att relationen regleras av ett kontrakt kan det uppstå situationer där agentens agerande inte behöver ligga i linje med principalens intressen. LÄS MER

 2. 2. Modell för analys och effektivisering av monteringslina : En fallstudie hos Eco Log AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Anton Ramstedt; Calle Alm Johansson; [2019]
  Nyckelord :Modell; effektivisering; monteringslina; produktionsledtid;

  Sammanfattning : Globalization, shorter product life cycles and larger product variation has increased the competition for industrial companies in today's business environment. This creates a higher need for an efficient production where reduction of throughput time has proved to be a crucial efficiency factor. LÄS MER

 3. 3. Lean produktionsplanering i ett tillverkande läkemedelsföretag

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Erik Bjurfors; Joachim Westerlund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på det Uppsalabaserade läkemedelsföretaget Kemwell AB, tillsammans med Leankonsultbyrån Valcon AB. Syftet med arbetet var att förbättra Kemwells produktionsplanering utifrån produktionsfilosofin Lean, med målet att skapa förutsättningar  för  sänkta  tillverkningskostnader  och  kortare ledtider. LÄS MER

 4. 4. Processförbättring för förkortad produktionsledtid - en fallstudie av Metallmek AB

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV; Växjö universitet/Ekonomihögskolan, EHV

  Författare :Peter Puch; Joel Agnsfeldt; Anders Johannessen; [2006]
  Nyckelord :Produktionsledtid; Processförbättring; Småföretag inom tillverkningsindustrin; Tillverkningsprocessen;

  Sammanfattning : SammanfattningKandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö Universitet, Logistikfördjupning, EKL361, VT 2006Författare: Joel Agnsfeldt, Anders Johannessen & Peter PuchHandledare: Åsa GustafssonExaminator: Helena ForslundTitel: Processförbättring för förkortad produktionsledtid - en fallstudie av Metallmek ABBakgrund: Företag är idag verksamma i en konkurrensutsatt miljö som konstant förändras. Kunder ställer allt högre krav då de hela tiden efterfrågar bättre samt innovativa varor och tjänster. LÄS MER