Sökning: "Produktionsmål"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet Produktionsmål.

 1. 1. Delägarna i Snefringe Häradsallmänning - synen på skogens värden

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Viktorsson Martin; [2019]
  Nyckelord :ekonomiska värden; ekologiska värden; sociala värden;

  Sammanfattning : The present study focused on the shareholders (one share equals one mantal in Swedish) among Snefringe häradsallmänning. Snefringe is most easily described as a privately-owned community forest that conducts active forestry. Snefringes present land holdings is approximately 7 800 hectares and the number of shareholders is approximately 540. LÄS MER

 2. 2. Policyacceptans i skogssektorn : Ett fall av idésystem inom policyacceptans

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Lucas Nordlund; [2019]
  Nyckelord :policyacceptans; advocacy coalition framework; stakeholders; rational choice; policy; skogspolitik; miljömål; produktionsmål; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : Den svenska skogspolitiken sammanfattas till de jämställda målen av miljö respektive produktion. När dessa mål riskerar att motverka varandra är det möjligt att motstånd inför politiska åtgärder uppstår. LÄS MER

 3. 3. Skogspolitisk kommunikation - från Skogsstyrelsen till enskilda privata skogsägare

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Simon Winter; Jonas Sjölund; [2017]
  Nyckelord :Produktionsmål; ; miljömål; Skogseko; kunskap; målgrupp;

  Sammanfattning : Skogen har många olika nyttigheter och åsikterna om hur skogen ska brukas är många, detta gör skogen till en politisk fråga. Skogsstyrelsen är den myn-dighet som ansvarar för att skogspolitiken efterlevs och skogsvårdslagen re-glerar hur Sveriges skogar ska skötas. LÄS MER

 4. 4. Produktionsutveckling : Lean Six Sigma

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Frederic Taibo Alvarado; Adam Wulff; [2014]
  Nyckelord :Produktionsutveckling; Lean; Six Sigma; SMED; DMAIC;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts i samarbete med ett företag som önskar vara anonymt i rapporten. Företaget har nyligen fått höjda produktionsmål då de fått ta över produktion från en fabrik som håller på att avvecklas. Då arbetskraften fortfarande är densamma har detta lett till att de anställda får jobba övertid. LÄS MER

 5. 5. Ökning av ekologisk skolmat – är det möjligt? Inköpares uppfattningar om ekologiska inköp i offentliga skolmåltidsverksamheter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Anna Bengtsson; Jenny Rastamo; [2011-03-03]
  Nyckelord :hållbar utveckling; ekologi; skolmat; inköpsprocessen;

  Sammanfattning : Uppsatsen inleds med en kort introduktion i ämnet hållbar utveckling för att sedan fokuserapå den ekologiska dimensionen av begreppet. Bakgrunden belyser hur miljöproblem kankopplas till maten vi äter och miljöfördelar med ekologiskt jordbruk. LÄS MER