Sökning: "Produktionsplanering"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet Produktionsplanering.

 1. 1. Resursplanering : Visualisering av resursplanering för tillverkande företag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Rosendahl Josefin; [2019]
  Nyckelord :Högskoleingenjör Teknisk Design; Produktionsdesign; Kartläggning; Schemaläggning av produktion; Produktionsplanering; Resurser; Resursplanering; Tillverkning; Montering; Arbetsbelastning; Kapacitet; Affärssystem; Lager; Hållbar Utveckling;

  Sammanfattning : Detta arbete är utfört hos Hellgrens Lastvagnsservice i Skellefteå. Företaget tillverkar mest flisvagnar och påbyggnationer för flisbilar. Produkterna är relativt komplexa och består av många olika delmoment och produkter. I detta arbete kommer fokus ligga på en specifik kundorder vid skapande av en resursplanering. LÄS MER

 2. 2. Digitala projektstyrningsverktyg : Ett sätt att minska risker och kostnader i vägprojekt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Oscar Säfwenberg; [2019]
  Nyckelord :Line of balance; Masshaul optimization; production planning; road construction planning; Tidlägesplanering; massoptimering; produktionsplanering; vägproduktion;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 90-talet har byggkostnaderna ökat drastiskt i Sverige samtidigt som konkurrens från utländska entreprenörer ökat vilket gör att de svenska entreprenörerna måste hitta nya lösningar för att få ner produktionskostnaderna för att vara fortsatt konkurrenskraftiga. En stor kostnadspost är slöseri i form av stillestånd och dåligt utnyttjande av resurser som är en risk kopplad till bristfällig planering. LÄS MER

 3. 3. Planeringsmetodens påverkan på leveransprecision och kapitalbindning : En fallstudie på Gunnebo Industrier AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Christoffer Bengtsson; Aron Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Leveransprecision; Kapitalbindning; Produktionsplanering; Materialstyrning; Huvudplanering; Behovsplanering; Kapacitetsplanering; Detaljplanering;

  Sammanfattning : Genom att sänka ett företags kapitalbindning och höja dess leveransprecision kan det bli mer konkurrenskraftigt. Denna studie baseras på ett fallföretag som vill sänka sitt bundna kapital och som har en leveransprecision på 14%. LÄS MER

 4. 4. Modellering av tidig rivning av bärande form och stämpborttagning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alexander Olsson; [2019]
  Nyckelord :Compressive strength; Cracks; Deflection; Reshores; Shoring loads; Nedböjning; Sprickor; Stämplaster; Säkerhetsstämp; Tryckhållfasthet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En bärande formbyggnad har uppgiften att bära den färska betongen tills bjälklaget uppnått tillräcklig hållfasthet. Kostnaden för formbyggnaden står för en stor andel av den totala kostnaden. En tidigare formrivning ligger därför i entreprenörens intresse att göra projektet mer effektivt och lönsamt. LÄS MER

 5. 5. Använding och kravställning av BIM och dess tillämpningar för produktionsplanering

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Martin Lundström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den ökande digitaliseringen av bygg- och anläggningsbranschen ses påverka hur upphandlingar och genomförandet av projekt idag görs. Digitaliseringen har öppnat upp nya dörrar för hur informationen kan hanteras och användas. LÄS MER