Sökning: "Produktionsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade ordet Produktionsprocess.

 1. 1. Vision vs. produktion : - En designers frustrerande arbetsprocess från start till mål 

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Sebastian Fältström; [2023]
  Nyckelord :Additive manufacturing; 3D printing; Large scale; Vision vs. production; Biocomposite; Durasense.; Additiv tillverkning; 3D utskrift; Storskalig; Vision vs. produktion; Biokomposit; Durasense.;

  Sammanfattning : Additiv tillverkning eller 3D-utskrift som det även kallas är en produktionsprocess som kan erbjuda snabba prototyper med spännande och komplexa geometriska former. Under de senaste åren har expansionen för additiv tillverkning verkligen tagit fart och tekniken, kombinerat med nya progressiva material, blir alltmer efterfrågat. LÄS MER

 2. 2. Residual Products in the Steel Industry Used for Briquetting

  Kandidat-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Alexander Eriksson; Linn Isaksson; Jacob Lilliebjörn; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This report looks at the implementation of briquetting in the Swedish steel industry. Briquetting is a process in which residual products are mixed and compressed into a brick-like body in order to be added to the melt in a furnace. This report investigates the type of materials commonly used in briquetting as of today. LÄS MER

 3. 3. Industriellt byggande i trä : En inblick i användandet av trä vid uppförandet avflerbostadshus utifrån ett resursperspektiv

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ida Alsmarker; Daniela Eichler; [2023]
  Nyckelord :Industrial construction; prefabrication; modular construction; apartment buildings; timber; wood; material properties; Industriellt byggande; klimatpåverkan; materialegenskaper; trä; industri; prefabricering; flerbostadshus;

  Sammanfattning : I denna rapport belyses utmaningar som byggbranschen står inför. Rapporten fokuserar på byggmaterialet trä som eventuell lösning till problematiken kring den miljöpåverkan som branschen ger upphov till samt materialets lämplighet i en industriell process. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av reservdelsutvärdering inom fordonsindustrin

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Ahmad Alkhalili; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har gjorts under vårterminen 2023 i företaget Scania i Södertälje, Stockholm. Examensarbetet handlar om effektivisering av reservdelsutvärdering inom fordonsindustrin genom att använda Leans grundprinciper, Scania produktionssystemet samt reservdelsklassificering. LÄS MER

 5. 5. Blueprint and Beyond : Integrating BIM and LPS within Lean Construction on Production Process

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Tosin Samuel Oyeniyi; [2023]
  Nyckelord :Last Planner System; Building information modeling BIM ; Lean construction; Last Planner System; Building information modeling BIM ; Lean construction;

  Sammanfattning : The construction industry faces numerous challenges, such as schedule delays, cost overruns, and rework, which can impact project success and profitability. The key motivation for this report is to explore and understand the potential benefits and implications of integrating Building Information Modeling (BIM) functionalities with the Last Planner System (LPS). LÄS MER