Sökning: "Produktionsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet Produktionsteknik.

 1. 1. Kartläggning och reducering av förluster i en förtillverkning

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design; Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Hanna Bundgaard; Moa Salo; [2020]
  Nyckelord :Förbättringsarbete; frekvensstudie; produktionsteknik;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts under våren 2020 i förtillverkningen på Itab Shop Products. Syftet med arbetet var hitta förbättringar i dagens arbetssätt så att förlusterna i de studerade produktionsgrupperna kunde reduceras. Förbättringar innefattade att hitta nya arbetsmetoder som skulle kunna bidra till ett mer effektivt arbete. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av monteringslina : Släpvagnsmontering hos Brenderup Group AB

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Sebastian Landin; Philip Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Produktionsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utveckling av ett pressverktyg

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Delic Nihad; [2020]
  Nyckelord :Pressverktyg; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : I detta arbete undersöks det om det går att plastiskt forma en tunn plåt där ett tredimensionellt kärl formas med hjälp av ett pressverktyg, därefter undersöks möjligheten att förenkla tillverkningssättet som ska leda till bättre arbetsförhållande för maskinoperatör. Det nuvarande kärlet tillverkas på ett föråldrat sätt, där deloperationer utförs separat av varandra på flera manuella pressar, vilket orsakar hög arbetsbelastning på pressoperatören. LÄS MER

 4. 4. Mall för visualisering av balanseffektivitet i produktion : Parametrars påverkan på produktionseffektiviteten

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Albin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Overall Equipment Effectivity; OEE; Produktion; Balanseffektivitet; Azelio; Produktionsteknik;

  Sammanfattning : I dagens produktion blir effektivitet och minimering av slöserier allt större. Vid uppstart av en produktionsenhet är det mycket planering, testning och avgörande avvägningar. Vid installation och uppbyggnad av line, produktionsbalanser och stationer behövs olika scenarion ställas upp för att vara förberedd inför produktionsstart. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och effektivisering av ett monteringsflöde. : Förbättringsförslag baserat på Lean och kreativa metoder

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Hollstedt; [2020]
  Nyckelord :Produktionsteknik; Ergonomi; Lean; Värdeflödesanalys; Spaghettidiagram;

  Sammanfattning : Detta projekt är ett examensarbete på högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet, vid fakulteten för hälsa, natur-, och teknikvetenskap.Examensarbetet utfördes vid Hanza Wermech ett företag som tillverkar, bockar och säljer tunnplåt, de står även för montering och legotillverkning av produkter. LÄS MER