Sökning: "Produktionsteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 174 uppsatser innehållade ordet Produktionsteknik.

 1. 1. UNDERSÖKNING AV VÄXTOLJOR SOM FÖRYNGRINGSMEDEL OCH ERSÄTTNING FÖR BITUMEN VID ÅTERVINNING

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Maher El-Tahan; [2022]
  Nyckelord :Asfalt; bitumen; återvinning; föryngring; växtolja; mineralolja; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Asfaltbeläggningar behöver fortlöpande repareras och slutligen bytas ut efter nötning och sönderbrytning men också av att asfalten förlorat sin eftergivlighet genom åldring. Det är en naturlig förändring som påverkas av luftens syre och solens strålning men också av ämnen i miljön. LÄS MER

 2. 2. Cirkulär design hos svenska modeföretag : cirkulära designstrategier och dess tillämpning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sonia Braska; Mikaela Hellgren; [2022]
  Nyckelord :circular economy; circular design; circular design strategies; cirkulär ekonomi; cirkulär design; cirkulära designstrategier;

  Sammanfattning : Textil- och modeindustrin är en av de mest miljöförorenande industrierna i världen, med dess resursintensitet och stora mängd producerat avfall. De senaste åren, med start från år 2000 har klädproduktionen fördubblats, medan det genomsnittliga antalet gånger plagget används innan det slängs har minskat. LÄS MER

 3. 3. Kortare ledtid i chassiflödet : Ett simuleringsprojekt på Scania Ferruform AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Anton Kobylak Berglund; [2022]
  Nyckelord :Produktion; diskret händelsestyrd simulering; buffertstyrning; simulering av scenarion; ExtendSim;

  Sammanfattning : Denna uppsats är ett resultat av ett examensarbete för utbildningen Civilingenjör Maskinteknik, inriktning Produktionsteknik. Arbetet utfördes på Scania Ferruform AB i Luleå där den huvudsakliga uppgiften var att bygga en simuleringsmodell över chassiflödet. LÄS MER

 4. 4. Etablering av virtuell utbildningsmiljö för PLC-programmering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Marcus Gustafsson; Johan Melin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Elektroautomatik AB är Sveriges största automationsintegratör som även erbjuder utbildningar via EA Academy. Genom att använda de nya tekniska verktygen som finns på marknaden har de effektiviserat den robotutbildning de tillhandahåller. Detta är något de också önskar göra med fler av sina utbildningar. LÄS MER

 5. 5. Underlag för investering i automatiserad paketering

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörsvetenskap och fysik (from 2013)

  Författare :Jakob Modling; [2021]
  Nyckelord :automatisering; ergonomi; arbetsmiljö; produktion; produktionsteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER