Sökning: "Produktionsteknik"

Visar resultat 16 - 20 av 157 uppsatser innehållade ordet Produktionsteknik.

 1. 16. Design and Implementation of Shop Floor Management Information System at BOSCH Rexroth AB

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Xin Li; [2017]
  Nyckelord :Management information system; web application; ASP.NET.;

  Sammanfattning : This master thesis is conducted as a conclusion of Master of Science degree in Production Engineering and Management at KTH Royal Institute of Technology. The focus of this thesis work is to make the work more convenient and improve production efficiency by building a management information system (MIS) thus replacing manual and decentralized information management mode on the shop floor. LÄS MER

 2. 17. Failure analysis of suspension plasma sprayed thermal barrier coatings

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW)

  Författare :Mohammed Jasim; [2017]
  Nyckelord :Failure analysis; Suspension plasma sprayed; Thermal barrier coating;

  Sammanfattning : Thermal barrier coatings (TBC) are proven to protect the hot section of components operated under elevated temperature. Suspension Plasma Spray (SPS) is an emerging manufacturing process that is used to produce TBCsI, It has the ability to deposit a thinner TBC that has finer microstructure than coatings deposited using traditional Atmospheric Plasma Spray (APS). LÄS MER

 3. 18. Förslag på flexibel och balanserad monteringslinje : Manuellt monteringsflöde för säsongsberoende efterfrågan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Thomas Danielsson; [2017]
  Nyckelord :montörer; operatörer; simuleringsmodell; Plant Simulation; produktionsteknik; balansering; efterfrågan; monteringsflöde; bemanning;

  Sammanfattning : Volvo GTO Powertrain i Köping står inför införande av tre nya produktvarianter som ska ersätta befintliga produktvarianter. I dagsläget monteras produkterna som ska ersättas av de nya produktvarianterna i tre separata flöden. LÄS MER

 4. 19. Effektivisering av produktionsflöde och flaskhals : En fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Henrik Ekström; Erik Fohlin; [2017]
  Nyckelord :Lean Production; Produktionsteknik; Flaskhalseffektivisering; 5s; Lean produktion; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Studien är ett examensarbete utfört på fallföretag X för att öka förståelsen för hur produktionen kan effektiviseras utifrån flaskhalsteori och Lean produktion. Vid kartläggning av nuläget kunde det fastställas att ledtiden för produkterna var mycket lång. LÄS MER

 5. 20. Termisk cykling provuppställning konstruktion och provning av TBCs för dieselmotorapplikation

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Forskningsmiljön produktionsteknik(PTW)

  Författare :Sourabh Bhoje; [2017]
  Nyckelord :Thermal Barrier Coatings; test methods;

  Sammanfattning : Thermal barrier coatings (TBCs) thermally insulate the substrate from high temperature exposure. This work attempted to simulate real engine thermal cyclic conditions by designing a test method to evaluate the thermal cyclic fatigue (TCF) performance of different coatings applied inside exhaust manifold of a diesel engine. LÄS MER