Sökning: "Produktionsupplägg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Produktionsupplägg.

 1. 1. Materialförsörjningssystemens inverkan på monteringens effektivitet : En studie med fokus på huruvida utformningen av ingående delar i kittning och line stocking kan effektivisera monteringen

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Sofie Björklund; Emelie Tuomisto; [2020]
  Nyckelord :Material supply system; kitting; line stocking; production strategy; production system; assembly units; Lean Production; components; Materialförsörjning; kittning; line stocking; produktionsstrategi; produktionssystem; produktionsupplägg; Lean Production; komponenter;

  Sammanfattning : Purpose - What influences the choice of material supply systems as well as how the design of the systems influences the efficiency of the assembly is substantially important. This because the target audience of the study; manufacturing companies whom applies any kind of material supply system, must be able to achieve and maintain a social and economic sustainability. LÄS MER

 2. 2. Minimering av slöserier för effektivisering av en flödeskedja : En fallstudie vid Älvsbyhus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Öhrwall; [2019]
  Nyckelord :Logistik; Lean; Produktion;

  Sammanfattning : Konkurrensen mellan företag i dagens samhälle ökar konstant, vilket medför att det blir allt viktigare för företag att minska kostnader för att fortsättningsvis vara handlingskraftiga på den konkurrenskraftiga marknaden. Företag kan minska sina kostnader genom att ha välfungerande och effektiva flödeskedjor. LÄS MER

 3. 3. Ledtidsreducering i produktionsflödet : En fallstudie vid Gestamp HardTech

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jacob Börsholm; Pontus Arnström; [2018]
  Nyckelord :Ledtid; Ledtidsreducering; Simulering; Fordonsindustrin;

  Sammanfattning : Fordonsindustrin är idag en stor industri på den globala marknaden som präglas av hård konkurrens. Industrin består av ett få antal globala fordonstillverkare och ett stort antal leverantörer. Den hårda konkurrensen har medfört att allt fler fordonstillverkare outsourcat allt mer av utvecklingen och tillverkningen av fordonskomponenter. LÄS MER

 4. 4. Effekter av en integrerad artikelstandardisering ochinförande av variantmoduler

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellinor Ahlfvengren; Minna Sandberg; [2015]
  Nyckelord :Modularisering; modulindelning; standardiserade produkter; konkurrenskraft; ordervinnare; Make to stock; Assembly to order; ATO; kapitalbindning; produktionsupplägg; ABC-analys;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks hur ett förändrat produktionsupplägg påverkar ett svensktproducerande företags konkurrenskraft när konkurrensen från globala lågprisalternativ medkort leveranstid ökar. Genom att byta produktionsupplägg från produktion mot lager tillmontering mot order och genom att standardisera artiklar och till viss del modulindelaprodukter kan kundorderpunkten flyttas bak i produktionsprocessen. LÄS MER

 5. 5. Value Stream Mapping of GKN Aerospace Applied Composites production of pressure vessels and radomes

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Katarina Milososka; Louise Nylander; [2015]
  Nyckelord :Logistik; Value Stream Mapping; Lean; Värdeflödesanalys;

  Sammanfattning : Examensarbete är utfört på GKN Aerospace Applied Composites (ACAB) där produktionsflödet för fyra produkter har kartlagts. Idag upplever företaget svårigheter med att hålla leveranstiden för dessa produkter, dessutom upplevs verkstäderna som ostrukturerade. LÄS MER