Sökning: "Produktivitetsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Produktivitetsanalys.

 1. 1. Produktivitetsanalys i praktiken

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Matthis Schilke; [2018]
  Nyckelord :Productivity analysis; market analysis; product design; real estate development; Produktivitetsanalys; marknadsanalys; produktutformning; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Behovet av en bostad är ett grundläggande mänskligt behov. Detta behov kan tillgodoses på en rad möjliga sätt. Vi bor med olika upplåtelseformer som hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt i olika typer av byggnader. För samhället är det viktigt att det finns tillräckligt med rätt byggnader på rätt plats. LÄS MER

 2. 2. Feasibility Study Property Löjtnanten 1

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Hanna Malmeby; [2013]
  Nyckelord :Property Conversion; Market Analysis; ProductivityAnalysis; Amenity Index; Parking Norm; Project Caluculation; Fastighetsomvandling; Marknadsanalys; Produktivitetsanalys; Amenity Index; Parkeringsnorm; Projektkalkyl;

  Sammanfattning : The property "Löjtnanten 1" is situated in Västra Skogen, Solna, and is owned by theSolna municipality. The question at issue answered in this study is "Is it profitable to convert the multistory car park "Löjtnanten 1" to a dwelling-­‐house?". LÄS MER

 3. 3. Investeringsbedömning för AB Karl Hedins Sågverk i Krylbo

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Daniel Magnusson; [2013]
  Nyckelord :sågverk; produktivitet; investeringskalkylering; buffert; AB Karl Hedin; sawmill; productivity; investment calculation;

  Sammanfattning : Den svenska sågverksindustrin upplever en hård konkurrens på världsmarknaden för sågade trävaror. Efterfrågan har minskat utan att marknadens utbud har justerats ned. Detta har genererat lägre världsmarknadspriser och en utslagning av sågverksaktörer. LÄS MER

 4. 4. Kapacitets- och produktivitetsanalys förflödesoptimering

  M1-uppsats, KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje); KTH/Tillämpad maskinteknik (KTH Södertälje)

  Författare :JOHAN BENGTSSON; ANTON MORIN; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Produktivitetsanalys ur ett LEAN-perspektiv : En studie hos OPPC, AstraZeneca

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Mikael Lindberg; [2012]
  Nyckelord :Kartläggning; lean produktion; produktflöde; ledtid; genomloppstid;

  Sammanfattning : The objective of this thesis is to map the resources and methods used at the department OPPC, at AstraZeneca, and derived from that give suggestions on possible solutions that will increase their productivity.Mapping of the product flow, as well as gathering of process data, has mainly been done using observations, but consultation with the process technicians has also played a great role. LÄS MER