Sökning: "Produktlansering"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Produktlansering.

 1. 1. Vätgasdrivna arbetsmaskiners tekniska mognad : Dagens etableringsmöjligheter och potentiella tillämpningar i Gävleborgs framtida vätgassamhälle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Miljövetenskap

  Författare :Selinn Lärkfors; Carolina Svedlund; [2021]
  Nyckelord :hydrogen; Technology Readiness Level; technical maturity; non-road machinery vehicle; wheel loader; snow groomer; street sweeper; tractor; counterbalanced forklift; vätgas; Technology Readiness Level; teknisk mognad; arbetsmaskin; hjullastare; pistmaskin; sopmaskin; traktor; motviktstruck;

  Sammanfattning : Förbränning av fossila bränslen är den största orsaken till ökade växthusgasutsläpp i atmosfären som i sin tur ligger till grund för klimatförändringarna. Europeiska Unionen uttrycker klimatförändringarna som ett existentiellt hot och har som mål att Europa ska bli en klimatneutral kontinent till år 2050. LÄS MER

 2. 2. Hälften mjölk, hälften fail? En fallstudie om Arlas produktlansering av en Laktosfri Mjölk- och Havredryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Viveka Gezelius; Ellinor Nilsdotter; [2019]
  Nyckelord :varumärkesförlängning; utvärdering; attityd; trend; varumärkesvärde; produktkategori; perceptuell passform; positionering; målgruppsanalys; djurhållning; miljö; hälsa; Social Sciences;

  Sammanfattning : Hälften mjölk, hälften fail? Fallstudien syftar till att undersöka vilka attityder som går att urskilja gentemot Arlas varumärkesförlängning av sin Laktosfria Mjölk- och Havredryck samt vilka faktorer som påverkar formandet av dessa attityder. Detta för att få en förståelse för hur en varumärkesförlängning utifrån ett konsumentperspektiv kan påverka modervarumärkets varumärkesvärde. LÄS MER

 3. 3. Skapa förväntan - Mer än ett PR-trick : Hur företag skapar förväntan innan premiär i en digital kontext för produkter och tjänsters framgång.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Lars Jarkell; Moa Ullmark; [2019]
  Nyckelord :Anticipation; Launch Strategy; Trust; Social Media; Targeted Communication; Förväntan; Lanseringsstrategi; Förtroende; Sociala medier; Riktad kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta arbete är att öka förståelsen för hur företag arbetar med strategi och taktik för att skapa förväntan på marknader innan en produkts premiär. Hur det går till när förväntan skapas innan produktpremiär, utan att det slår över och får negativa konsekvenser för produkten eller tjänsten, är ett område som kan anses vara outforskat. LÄS MER

 4. 4. Aktieavkastning vid produktlansering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Romberg; Andreas Liss; [2019]
  Nyckelord :produktlanseringar; effektiva marknadshypotesen; signalteorin; förannonsering; företagsstorlek; eventstudie; datorspelsbranschen;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker vilken effekt förannonserade produktlanseringar har på företagsvärderingar inom datorspelsbranschen. Genom att utföra en eventstudie på produktlanseringar observeras marknadens kortsiktiga reaktioner. Urvalet består av spellanseringar av noterade datorspelsutvecklande bolag under tidsperioden 2010–2018. LÄS MER

 5. 5. Influencer marketing : Hur företags marknadskommunikationsmix vid produktlansering har förändrats allt eftersom “influencer marketing” har etablerats som kommunikationskanal och hur effekten av olika kommunikationskanaler har förändrats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Kajsa Persson Stor; Kristina Lidborg; [2019]
  Nyckelord :produktlanseringar; marknadskommunikation; kommunikationsmixen; sociala medier; influencer marketing; eWOM; varumärkeskännedom; produktkännedom;

  Sammanfattning : Idag brukas internet av majoriteten människor i Sverige och företag har upptäckt möjligheten att använda internet i sin marknadskommunikation. Det har öppnat upp nya dörrar för företag att annonsera ut sitt budskap på internet istället för i de traditionella kommunikationskanalerna, såsom tv, radio och tidningar. LÄS MER