Sökning: "Produktljud"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Produktljud.

  1. 1. Alien phone : en studie av produktljuds betydelse för identitet

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för musikvetenskap

    Författare :Anja Aldefors; [2008]
    Nyckelord :Produktljud; Ljuddesign; Mobiltelefon; Musik; Ringsignaler; Sms-ljud; Varumärke; Musicology; Musikvetenskap; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskapen om produktljud i relation till konsument- och varumärkesidentitet. Övergripande metod är kvalitativ och hermeneutisk. Studien har utförts med hjälp av en fallstudie med en djupintervju och några semistrukturerade intervjuer. LÄS MER