Sökning: "Produktplacering"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade ordet Produktplacering.

 1. 1. Alla säger att de älskar hållbarhet men de handlar inte hållbart : En utforskande studie av intention-beteende gapet inom hållbar konsumtion av livsmedel

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Fabienne De Geer; Mariya Lazunina; [2019]
  Nyckelord :intention-beteende gap; konsumentbeteende; hållbar konsumtion; beslutsprocess; social miljö påverkan;

  Sammanfattning : Följande studie fokuserar på möjliga orsaker till intention-beteendegapet som uppstår när konsumenter som vill handla miljö- och socialt hållbara livsmedel inte agerar i enlighet med sina intentioner. Den undersöker även om orsakerna skiljer sig åt beroende på om köpet sker på egen hand eller i sällskap. LÄS MER

 2. 2. ”Jag kände bara, Nja I don’t buy it” : En kvalitativ studie om kvinnor i generation Z och deras attityd mot produktplacering inom YouTube- samarbeten.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Linnéa Hamrén; Ludvigsson Svensson Rebecca; [2019]
  Nyckelord :Promotion; Influencer marketing; Model of attitudes towards web advertising; Informativeness; Entertainment; Irritation; Credibility; Advertising value; Product placement;

  Sammanfattning : Det har uppmärksammats en intensifiering av den digitala tekniken, som under senare år tilltagit mer än någonsin (Bassiouni & Hackley, 2014, s. 116). 2017 var det första året då internet utgjorde en övervägande del av alla medieinvesteringar (Larsén, 2018). LÄS MER

 3. 3. Produktplacering i Sverige och Hollywood : vad händer när en svensk film får en motsvarighet från Hollywood?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludvig Roth; Ida Af Hällström; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER

 5. 5. Ser du det jag ser? : En kvalitativ studie om hur uppmärksammandet av produktplacering skiljer sig mellan män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hampus Ekebrink; Josefine Högye; [2018]
  Nyckelord :product placement; brand placement; gender differences; attention; tv series; produktplacering; varumärkesplacering; könsskillnader; uppmärksamhet; tv-serier;

  Sammanfattning : The aim of the study is to identify possible differences regarding how men and women pay attention to product placement. The overall issue underlying the study is as follows: ● How does the attention of product placement differ between men and women? In this study, the authors have chosen to use a multimethod research, which combines qualitative and quantitative methods. LÄS MER