Sökning: "Produktplacering"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet Produktplacering.

 1. 1. Produktplacering i Sverige och Hollywood : vad händer när en svensk film får en motsvarighet från Hollywood?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludvig Roth; Ida Af Hällström; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Vad säljer en influencer? - En kvalitativ studie om hur influencers strategiskt kommunicerar kring produkter på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Elin Lindell; Sara Kulle; [2018]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; public relations; marknadskommunikation; influencers; influencer marketing; hög- låginvolvering; produktplacering; disneyfiering; relationer; professionalisering; varumärken; personliga varumärken; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ett populärt och växande verktyg för företag att nå ut till sina målgrupper är att använda sig av influencers. Denna studie syftar till att skapa förståelse för hur digitala livsstilsinfluencers strategiskt kommunicerar produkter på Instagram i förhållande till identitetsteori, övertalningsstrategier och hög- och låginvolverings-produkter. LÄS MER

 3. 3. Ser du det jag ser? : En kvalitativ studie om hur uppmärksammandet av produktplacering skiljer sig mellan män och kvinnor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Hampus Ekebrink; Josefine Högye; [2018]
  Nyckelord :product placement; brand placement; gender differences; attention; tv series; produktplacering; varumärkesplacering; könsskillnader; uppmärksamhet; tv-serier;

  Sammanfattning : The aim of the study is to identify possible differences regarding how men and women pay attention to product placement. The overall issue underlying the study is as follows: ● How does the attention of product placement differ between men and women? In this study, the authors have chosen to use a multimethod research, which combines qualitative and quantitative methods. LÄS MER

 4. 4. Vem vet och vem bryr sig? : En kvalitativ studie om generation Y:s medvetenhet om produktplacering och övervakning på internet och i sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik; Mittuniversitetet/Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

  Författare :Alice Lidén; Victoria Nyberg; [2018]
  Nyckelord :Product placement; generation Y; abstract surveillance; abstract trust; ontological knowledge; rational information; Produktplacering; generation Y; abstrakt övervakning; abstrakt tillit; ontologisk kunskap; rationell information;

  Sammanfattning : Trots att det mediala och akademiska intresset för övervakning på internet och i sociala medier har ökat, visar tidigare forskning att yngre användare verkar ställa sig relativt obrydda till övervakning. Utifrån fem semistrukturerade intervjuer samt två fokusgruppsintervjuer med respondenter från generation Y skapar sig författarna en bild över respondenternas medvetenhet om och inställning till övervakning och produktplacering på internet och i sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Produktplacering på Instagram : attityder hos ungdomar inom Generation Z

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennie Berntsson; Nathalie Widén; [2018]
  Nyckelord :Product placement; Instagram; Opinion leader; Impact; Attitudes; Produktplacering; Instagram; Opinionsledare; Påverkan; Attityder;

  Sammanfattning : I dagens samhälle är internet något som de flesta har tillgång till. Sociala medier är en utav de aktiviteter som finns tillgängliga på internet och används som mest av ungdomar, däribland Generation Z. LÄS MER