Sökning: "Produkttillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Produkttillgänglighet.

 1. 1. Tillit vid färre klick : En studie om hur konsumenters elektroniska tillit påverkas vid köp i en effektiviserad digital kontext

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jakob Boyer; Louise Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Elektronisk tillit; Digitalisering; Digital handel; Effektiviserat köp; Instagram-betalning;

  Sammanfattning : Digital handel utvecklas och effektiviseras ständigt. Elektronisk tillit betonas avgörande för konsumenters digitala köpintention. Nyligen lanserades Instagram-betalning på den amerikanska marknaden, funktionen ämnar ge ökad produkttillgänglighet i applikationens bildflöde. Vid expandering kan Sverige ses som en potentiell marknad. LÄS MER

 2. 2. Vilka interventioner har effekt på vårdpersonalens följsamhet till basala handhygienrutiner inom slutenvård? En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats,

  Författare :Mitra Kazempour; Shovda Kurbanova; [2018-09-28]
  Nyckelord :Handhygien; följsamhet; intervention; slutenvård; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdrelaterade infektioner (VRI) är den vanligast förekommande vårdskadan globalt. Postoperativa sårinfektioner är en av de vanligaste VRI. Avvikelse i grad av följsamhet till basala handhygiensrutiner (BHH) som finns i svensk slutenvård tyder på utrymme för förbättring. LÄS MER

 3. 3. ”Slut i hyllan”– En studie om den interna kommunikationen och beslutsfattandets roll för produkttillgängligheten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Denny Crona; Victor Jönsson; [2014]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; beslutsfattande; internkommunikation; meningsskapande; produkttillgänglighet.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det finns idag omfattande forskning om försörjningskedjans roll för produkttillgängligheten (Aastrup & Kotzab, 2010; Corsten & Gruen, 2003; Grant & Fernie, 2008; Trautrims et al. 2010). Dessvärre är forskningen på butiksnivå och ”de sista 20 metrarna” mindre uppmärksammad. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter integration : En studie om integration mellan marknadsfunktioner och logistikfunktioner inom svenska detaljhandelsföretag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Hanna Prosén; Johanna Byström; [2014]
  Nyckelord :Integration; Marketing functions; Logistics functions; Interaction; Collaboration; Product availability; Integration; Marknadsfunktioner; Logistikfunktioner; Interaktion; Samarbete; Produkttillgänglighet;

  Sammanfattning : Bakgrund Tidigare studier belyser vikten av att företag integrerar marknadsfunktionen och logistikfunktionen, detta då en sådan integration leder till fördelar för företag. När funktionerna är integrerade kan företag bland annat möta kunders förväntningar vad gäller produkttillgänglighet och leveransservice på ett mer effektivt sätt än om funktionerna inte är integrerade. LÄS MER

 5. 5. Framtida möjligheter för mobil styrning av hemmet :  

  M1-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Oskar Kääramees Vretblad; [2012]
  Nyckelord :Home automation; remote controlling; mobile control; fjärrstyrning; automatisering; mobil styrning; Zigbee; ZWave;

  Sammanfattning : Målen med denna undersökning har varit att studera vilka tekniker som idag finns för att möjliggöra mobil styrning av hemmet och därigenom underlätta elanvändarens roll i en uppgradering av det befintliga elnätet, vilken/vilka tekniker som bör få störst betydelse för framtidens smarta hem, samt hur en implementering av en mobil applikation för fjärrstyrning av hemmet skulle kunna tas fram. Undersökningen har i första hand genomförts genom en omfattande förstudie och informationsinhämtning, genom jämförelser av för- och nackdelar mellan olika nätverkstekniker, samt genom utredande av lämplig utvecklingsmiljö baserat på tillgång till öppet utvecklar API, produkttillgänglighet och support, samt initialkostnad för utvecklingsverktyg och system för testning. LÄS MER