Sökning: "Produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1753 uppsatser innehållade ordet Produktutveckling.

 1. 1. Produktutveckling i praktiken : Prototypens olika stadier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Malmstens Linköpings universitet

  Författare :Mikael Kuurne; [2021]
  Nyckelord :Möbeldesign; produktutveckling; prototyptillverkning; möbelsnickeri; prototyp;

  Sammanfattning : Abstract In this report you will be able to read about the development of a chair. How it is developed through different prototypes and changes step by step. The work is distributed at different stages and based on research and knowledge accumulated from the furniture design education at Malmstens LIU. LÄS MER

 2. 2. Modifierad konstruktion av plastkapsyl för förbättrad tätning

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Karlsson; Pettersson Anja; [2021]
  Nyckelord :Plastic; Polypropylene; Copolymer; Seal; Cap; Pharmaceutical; Design; Product development.; Plast; Polypropen; Sampolymer; Tätning; Kapsyl; Farmaceutisk; Konstruktion; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : För att motverka att innehållet i en behållare läcker ut krävs det att förslutningen är tät. För att förhindra läckage används någon form av tätning. På kapsyler i plast integreras ofta tätande element direkt i kapsylen i form av läppar eller kanter som pressar mot flaskan. LÄS MER

 3. 3. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 4. 4. Design of Nose-cone for Autonomous Underwater Vehicle

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Anna Arnwald; [2021]
  Nyckelord :AUV; AM; 3D printing; product development; DfAM; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal was to perform a feasibility study on an additive manufactured thermoplastic nose-cone hull design for an autonomous underwater vehicle SAM. Where feasibility includes the technical, economic and sustainable aspect in the analysis. LÄS MER

 5. 5. Konstruktion av lyftverktyg

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Summaya Abdullahi Elmi; Elmas Sahin; [2021]
  Nyckelord :product development; lifting accessory; wall element; CAD; produktutveckling; lyftverktyg; väggelement; CAD;

  Sammanfattning : Detta projekts mål var att konstruera ett lyftverktyg som kan användas av Husmuttern, för att lyfta deras väggelement. Syftet med detta lyftverktyg är att underlätta byggprocessen i Husmutterns microfabrik och förutsätta säkra lyftningar av väggelementen. LÄS MER