Sökning: "Produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1873 uppsatser innehållade ordet Produktutveckling.

 1. 1. Användarcentrerad design för ett studieverktyg till gymnasieelever

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Michaela Näckmark; [2023]
  Nyckelord :Gamification; Design för motivation; User experience UX ; User Interface UI ; Gymnasium; Högskola; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Under människans skolgång ökar successivt arbetsbördan och skolan kräver mer av varje individ. För vissa kan det upplevas som svårare att disponera sin tid då vardagen för många innehåller mer aktiviteter än tidigare. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling och optimering av ”Crossmember” genom FEM-analys samt Benchmarking

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Yusuf Diyar Kucukyavuz; [2022]
  Nyckelord :Finita Element Metoden; Benchmarking och CAD;

  Sammanfattning : Dagens industri är under en konstant utveckling där stora krav är efterfrågad. Miljöpåverkan, kostander och tidspress samtidigt som bra kvalite och säkerhet som krävs är bara några faktorer som är förväntad från industrier. Genom ett korrekt arbetsmetodik kan den växande efterfrågan överträffas. LÄS MER

 3. 3. Konstruktionen av en strimlare för kasserat PLA : En maskinkonstruktion

  M1-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jens Andreasson; Jimmie Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :Strimlare; Produktutveckling; PLA; PLA-plast; Återbruk; 3d-skrivare; Granulator; Lameller; FEM;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har ämnat konstruktionen av en strimlare för att sönderdela kasserad PLA-plast från 3d-skrivarna i verkstaden på Mälardalens universitet. Målet med detta arbete var att underlätta återvinning men även möjliggöra återbruk av materialet genom att skapa nytt filament av den sönderdelade plasten som åter kan användas av 3d-skrivarna och därmed minska behovet av att köpa in nytt filament. LÄS MER

 4. 4. New Motor for Weather Shelter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Elin Elfström; Mattias Neumann; [2022]
  Nyckelord :Weather Shelter; Docking; ASSA ABLOY; Product Development; Prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The goal of this thesis has been to develop and evaluate a proposal as how to integrate a new motor system for the top horizontal roller of an ASSA ABLOY weather shelter. This required changes to the current system, both in hardware and software. LÄS MER

 5. 5. Utveckling och utformning av snäpplås till skjutbart fönster för den exklusiva marina marknaden

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Kirill Kurolenkov; William Pettersen; [2022]
  Nyckelord :Exclusivity; Product quality; Feelings; Marine market; Premium boat; Sliding window; Latch; Appearance; Exklusivitet; Kvalitet; Känsla; Marina marknaden; Premiumbåt; Skjutbart fönster; Snäpplås; Utseende;

  Sammanfattning : At present, there is no sliding window latch designed and developed for the marine market. Onmar is a company that develops and produces quality products for premium boats. They were asked to supply a latch that is exclusive and is of quality. This request became the basis for the thesis. LÄS MER