Sökning: "Produktutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1638 uppsatser innehållade ordet Produktutveckling.

 1. 1. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 2. 2. Selection of a product component for topology optimization and additive manufacturing

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Marcus Svensson; [2021]
  Nyckelord :Product development; Semi structured interview; Component selection; Topology Optimization; Additive Manufacturing; Finite Element Analysis; Computer Aided Engineering;

  Sammanfattning : This is a master thesis research on how to select the right components in a product, considering reducing the weight with topology optimization (TO) and adaption for additive manufacturing (AM). It is well established that manufacturing of complex structures can be achieved with AM, the possibility of integrating assembled components and improve features will therefore be investigated. LÄS MER

 3. 3. Vidareutveckling av teststation för hydrauliska fixturer : Med fokus på ergonomi och design

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Niklas Stenmalm; Fredrik Hammargren; [2021]
  Nyckelord :Produktutveckling; ergonomi; teststation; användarvänlig; design; hydraulik; fixtur;

  Sammanfattning : Låga tillverkningskostnader är en viktig konkurrensfaktor inom verkstadsindustrin. Ett sätt för att uppnå en mer automatiserad och kostnadseffektiv tillverkningsindustri är att använda hydrauliska fixturer. LÄS MER

 4. 4. Drönarteknik vid järnvägsunderhåll

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Lukas Nilsson; Philip Beermann; [2021]
  Nyckelord :Drone technology; railway; maintenance; Trafikverket; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att analysera potentialen och konsekvenserna av att använda drönarteknik för järnvägsunderhåll i Sverige. Arbetet har genomförts i samarbete med företaget Nordic Infracenter, som ett underprojekt till projektet Framtidens Järnväg. LÄS MER

 5. 5. Sustainable Mobility Scenario Modeling : Evaluating Future Resilience of Modular Concepts for Electrified Trucks

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Simon Björkvall; Rikard Bodén; [2021]
  Nyckelord :Scenario Modeling; Futures Studies; Modularization; Inter-Urban Transportation; Product Development; Scenariomodellering; Framtidsstudier; Modularisering; Inter-Urban Transport; Produktutveckling; Lastbilar;

  Sammanfattning : Today, one of the greatest concerns for companies is how well their business will fit their future markets. However, predicting how the future will unfold is almost impossible for many industries, but companies that fail to prepare their products for future markets will most likely face substantial problems. LÄS MER