Sökning: "Produktutveckling"

Visar resultat 11 - 15 av 1519 uppsatser innehållade ordet Produktutveckling.

 1. 11. Virtuell montering i tidiga faser av produktutveckling

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johnny Bergman; Erik Sundbye; [2020]
  Nyckelord :VR; Virtual reality; Virtual assembly; Product development; VR; Virtuell verklighet; Virtuell montering; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This study has been a co-production between Mälardalen university and a company to see how a project can work with Virtual Reality (VR). The purpose of the report is to help develop a method proposal for virtual assembly in VR in the early stages of the product development process at the company and to help other companies in similar situations. LÄS MER

 2. 12. Exploring the Possibilities of Replacing Mechanics with Magnets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Maja Svensson; Matilda Rosén; [2020]
  Nyckelord :magnet; sensor; product development; 3D-printing; Sigma Connectivity; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibilities of implementing magnets for several functions in a knob. The project was carried out in collaboration with Sigma Connectivity. During a previous project at Sigma Connectivity, there occurred an interest in using mag-nets in a product called ”the knob”. LÄS MER

 3. 13. Systematisk optimering av transportskydd för anslutningsstudsar på plattvärmeväxlare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Emil Blennow; John Österberg; [2020]
  Nyckelord :Product development; systematic optimization; Design For Six Sigma; storage capacity; work environment; environment; sustainability; QFD; reduction; concept development; implementation; profitability; competitiveness; Produktutveckling; systematisk optimering; Design For Six Sigma; lagerkapacitet; arbetsmiljö; miljö; hållbarhet; QFD; reducering; konceptframtagning; implementering; lönsamnhet; konkurrenskraft;

  Sammanfattning : Ett sätt för företag att öka lönsamhet och behålla marknadsandelar och konkurrenskraft är att ständigt förbättra sina produkter genom systematisk produktutveckling. Alfa Laval AB i Ronneby tillverkar lödda plattvärmeväxlare som förses med skyddslock och/eller skyddspluggar i flera storlekar och varianter under transport. LÄS MER

 4. 14. Design- och simuleringsstudie av flödeshus och sensorkropp

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Klara Larsson Sparr; Mathias Muhonen; [2020]
  Nyckelord :Flow measurement; CFD; construction; product development; fluid mechanics; simulation study; pitot tube; design; streamline shape; wing profile; cavitation; pressure measurement; CAD; solid modelling; Flödesmätning; simulering; CFD; strömningsmekanik; pitotrör; design; produktutveckling; strömlinjeform; vingprofil; kavitation; tryckmätning; CAD; solidmodellering;

  Sammanfattning : I detta arbete har ett koncept utvecklats för en flödesmätningsmetod med en intern sensorkropp samt bibehållen flödeshastighet. Denna mätmetod består av en sensorkropp i ett flödeshus där mätningen av flödet utförs med hjälp av pitotrörsberäkningar. LÄS MER

 5. 15. Pill Prep : Hjälpmedel för tabletthantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Wiktor Zborowski; Arash Mizani; [2020]
  Nyckelord :utvecklingsingenjör; pill prep; medicinhantering; produktutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER