Sökning: "Produktutveckling"

Visar resultat 11 - 15 av 1342 uppsatser innehållade ordet Produktutveckling.

 1. 11. Developing a product visualizing a plant's need for watering

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Tor Bratt; [2019]
  Nyckelord :Digital watering reminder; smart lamp; mood light; nursing of houseplants; product design; concept development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Urbanization in the world has during the past 60 years accelerated, resulting in people living in more densely populated areas and spending a majority of their lives indoors. Another ongoing trend in many countries is an increase in mental health issues, where urbanization could be a contributing factor. LÄS MER

 2. 12. Utveckling av fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gustav Johansson; Emelie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :wiper; rear window; sign; mount; car; symbol; means of expression; product design; torkare; bakrutetorkare; skylt; fäste; bil; symbol; uttryckssätt; produktutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete inom integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde. Arbetet utfördes i samarbete med företaget The Best of Sweden AB där uppdraget var att utveckla ett fäste och skyltar för bakrutetorkare på personbilar. LÄS MER

 3. 13. Omkonstruktion av justerskruv i expanderbar duschstång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Tobias Ryttman; Nathalie Tillaéus; [2019]
  Nyckelord :Bathroom; fittings; DFA; DFx; mounting; prototype; shower rod; Badrumsinredning; badrum; DFA; DFx; montering; prototyp; duschstång;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom integrerad produktutveckling utfördes vid Högskolan i Skövde i samarbete med Ericsindustrier i Töreboda. Rapporten beskriver metodiken samt processen som utförts i projektet för att uppnå samtliga målsättningar. Syftet bestämdes till en omkonstruktion av en justerskruv placerad i en expanderbar duschstång. LÄS MER

 4. 14. Concept Development of Stroller Wheel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Erik Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 15. Fully automated rudder pedal system for ultralight aircraft

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Simon Strand; Ana Beric; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish ultralight aircraft manufacturer, Blackwing Sweden AB, has requested a reinvention of their adjustable mechanism for the rudder pedal system in the BW600RG aircraft. The current manual system is insufficient in terms of a non-ergonomic adjustment process which requires for the aircraft to be stationary. LÄS MER