Sökning: "Produktutveckling"

Visar resultat 21 - 25 av 1395 uppsatser innehållade ordet Produktutveckling.

 1. 21. Automatiserad utläggning och upptagning av temporära väglinjer med tillhörande materialvalundersökning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Ågren; Emanuel Andersson; Kasper Kardell; [2019]
  Nyckelord :Väglinje; TPU; koncept; produktutveckling;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren för projektet har varit AstaZero, de specialiserar sig på validering och forskning av aktiva säkerhetssystem. Ett pålitligt, aktivt säkerhetssystem är ett väldigt effektivt verktyg och kommer att spela en stor roll för att minska antal olyckor i trafiken världen över. LÄS MER

 2. 22. Development of Fluidity Measurement Technique and Automation of Measurement Station : Developing the existing Fluidity Measurement Station by automating the operation and measuring the fluidity digitally with MATLAB Image Processing Tools.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Konstruktion och produktutveckling

  Författare :Pratheek Ullal; [2019]
  Nyckelord :Product Development; Fluidity; Casting; MATLAB Image Processing Tool.;

  Sammanfattning : Bryne AB has invented a device called Loop for measuring the fluidity of molten metal. Loop is made up of refractory fiber material and has a dimension of 196 sq.mm within which there is an engraved spiral shaped runway for the molten metal to flow. LÄS MER

 3. 23. Wiper Module for Outdoor Housings

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Hanna Wiggman; Astrid Jansson; [2019]
  Nyckelord :Product Development; Module; Wiper; Network Cameras; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report describes the product development process of a new product series of camera housings, adapted for modular applications. The purpose of the project was to develop a module containing a wiper, adapted for outdoor camera housings. LÄS MER

 4. 24. Algoritmiska Animationer : En studie av automatisering av animation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oscar Marcusson; [2019]
  Nyckelord :animation; procedural animation; computer game development; 3D models; Unity; C #; animation; procedurell animering; dataspelsutveckling; 3D-modeller; Unity; C#;

  Sammanfattning : Att utveckla 3D-animeringar till dataspel är kostsamt eftersom det tar mycket tid och resurser för att uppnå den kvalitet som dagens spelare kräver. För att både spara arbetstid och göra det lättare för ovana animatörer att skapa animationer av tillräckligt hög kvalitet undersöker detta arbete hur ett verktyg för regelbaserad procedurell animering kan utformas, vad spelare anser om resultatet och vad utvecklare anser om både resultat och användning. LÄS MER

 5. 25. Options for Mechanical Hold Force for Sliding Doors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Mikaela Albertsson; Jens Thieme Almkvist; [2019]
  Nyckelord :Sliding doors; Mechanical force; Product development; Ulrich Eppinger; Prototyping; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : ASSA ABLOY’s automatic sliding doors today have a constant hold force applied whenever the doors are closed. The force is adjustable between 0-60 N and is generated by a motor. In this project it has been investigated whether it is possible to install a mechanical alternative to this hold force instead. LÄS MER