Sökning: "Produktutveckling"

Visar resultat 6 - 10 av 1459 uppsatser innehållade ordet Produktutveckling.

 1. 6. Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling : En kvalitativ studie inom läkemedelsindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Björn Ratjen; Jonas Krook; [2020]
  Nyckelord :Outsourcing; product development; outsourcing relationships; pharmaceutical industry; Outsourcing; produktutveckling; outsourcingrelationer; läkemedelsindustrin;

  Sammanfattning : Titel: Kund och leverantörsrelationers påverkan på outsourcing vid produktutveckling Författare: Jonas Krook och Björn Ratjen Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi Datum: 2020 – januari   Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur relationen mellan kund och leverantör påverkar outsourcing av produktutveckling inom läkemedelsindustrin.   Metod: Eftersom vi valt ett syfte där vi vill få en ökad förståelse för relationen mellan kund och leverantör inom outsourcing av produktutveckling, har vi valt en kvalitativ forskningsansats för att på ett bättre vis tolka relationernas påverkan. LÄS MER

 2. 7. UX design in a technology driven product development process

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Jennie Söderbäck; Agnes Andersson; [2020]
  Nyckelord :Keywords: Axis Communications AB; User Experience UX ; Human-Centered Design; Usability; Universal Design; Technology Driven Product Development; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis explores how implementing UX design on a product with predetermined technology affects the design process and the methods applied. A UI for the display version of an Axis Door Station is designed from a human-centered design perspective. LÄS MER

 3. 8. Marknadsorienteringens påverkan på innovation i utvecklandet av produkter : Den hårda konkurrensen inom modebranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Amanda Lorén; Angelica Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Marknadsorientering; innovation; innovationsförmåga; produktutveckling; modebranschen; kundvärde och konkurrensfördelar.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få ökad förståelse för hur marknadsorientering bidrar till innovation i utvecklandet av produkter i företag inom modebranschen. Metod: Studien använde en kvalitativ metod eftersom syftet var att få ökad förståelse. För att samla in empiriska data genomfördes tio semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 9. Hur ser gymnasielärare i tekniska ämnen på undervisning om hållbar utveckling i sammanhang av produktutveckling?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Sara Foghammar; [2020]
  Nyckelord :Education for sustainable development; technology education; upper secondary school; undervisning för hållbar utveckling; hållbar utveckling; teknikundervisning; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Begreppet hållbar utveckling är mångfacetterat och undervisning om detsamma inbegriper många olika beröringsområden och kan komma till uttryck på många olika sätt inom tekniska undervisningsämnen. Denna studie utgår ifrån en definition av begreppet i de tre dimensionerna: ekologisk, social (social/kulturell) och ekonomisk. LÄS MER

 5. 10. 3D-Printed Injection Molds

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :David Helin; Kristoffer Palmér; [2020]
  Nyckelord :Product development; Prototyping; Additive manufacturing; Injection molding; 3D-Printing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis describes the development process of a prototyping process. It was carried out in collaboration with Axis Communications. When creating plastic prototypes, development engineers usually have two options, 3D-printing or injection molding using a soft tool. LÄS MER