Sökning: "Produktutvecklingsprojekt"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade ordet Produktutvecklingsprojekt.

 1. 1. En användarvänlig spar-ring : En produktutveckling

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Johannes Strömgren; [2022]
  Nyckelord :Trangia; produktutveckling; iterativ process;

  Sammanfattning : Sedan 1951 har det tillverkats stormkök i Trangias fabrik i Trångsviken, och med små justeringar är det samma kök än i dag. En viktig del i köket är spritbrännaren som varit med från start. LÄS MER

 2. 2. Individuell anpassningsbar operatörstol : Ett nytt koncept för individanpassade sitsar inom dentalbranschen.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Julia Harling; [2022]
  Nyckelord :Ergonomi; Dentalsits; Individanpassad; Bekvämlighet; REBA-Analys; Innovation; Koncept; Observation; Design;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt som genomförs under kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Projektet utförs under vårterminen 2022 av Julia Harling och kursen omfattar 22,5 hp. Handledare för projektet är Monica Jakobsson och examinator Leo De Vin. LÄS MER

 3. 3. Demontering och återtillverkning av en elektronikprodukt : Konstruktionsändring för ökad hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linnéa Karlhager Liss; [2022]
  Nyckelord :produktutveckling; elektronik; design; hållbarhet; cirkulär ekonomi; avfallstrappan; återvinning av elektronik; återvinning av plast; återtillverkning; modularisering; snäppfäste; plast;

  Sammanfattning : This report presents a product development project as a part of the course Examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design (MSGC36) during spring of 2022 at Karlstad university. The project has been done by the student Linnéa Karlhager Liss, supervisor was Kent Evermark and examinator was Leo de Vin. LÄS MER

 4. 4. Konceptutveckling av en filterlösning ämnat för dagvattenbrunnar : Filtrering av miljögifter vid släckningsarbeten

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Jansson; [2022]
  Nyckelord :Bioabsorbent; Aktivt kol; Dagvattenbrunnar; Räddningstjänsten; Miljögifter; Filter; Cellulosa;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis describes a result of a product development project that was conducted during the spring of 2022 as part of the course Degree project for a bachelor's degree in engineering within innovations technology and design. The extent of the course includes 22,5 educational credits and was performed at the educational institution of Karlstad University. LÄS MER

 5. 5. Framtagning av biobaserad oljematta för hemmabruk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Moa Sjönneby; [2022]
  Nyckelord :biobaserad; absorbera; olja; cellulosa; oljematta; GreenAll;

  Sammanfattning : Denna rapport handlar om ett produktutvecklingsprojekt genomfört som examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet. Uppdraget tillhandahölls av Biosorbe AB som tillverkar ett material med namnet GreenAll. LÄS MER