Sökning: "Profession Theory"

Visar resultat 1 - 5 av 629 uppsatser innehållade orden Profession Theory.

 1. 1. En legitimations påverkan för professionen och för patienten En kvalitativ studie om hälso-och sjukvårdkuratorers syn på yrkeslegitimering

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Richard Dahlström; Jenny Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Profession; Professional development; professional certification; patient security; Social Sciences;

  Sammanfattning : Healthcare social workers is currently undergoing a governmental legitimation process of its profession which places the profession in front of a new situation and new requirements. Our aim with this qualitative survey has therefore been to try to understand from active social workers in healthcare what importance legitimization has for both the own profession and the patients. LÄS MER

 2. 2. ”Man är ju ingen robot så det är klart man blir påverkad” - En kvalitativ studie om hur kvinnojoursanställda beskriver sina erfarenheter av att lyssna till våldsutsattas berättelser

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Elin Högberg; Matilda Kristoffersson; [2019]
  Nyckelord :Coping theory; domestic violence; emotional labour theory; strategies; women’s shelter; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how women’s shelter employees who work with survivors of domestic violence described their experiences of listening to the survivors. The method chosen for this qualitative study was semi-structured interviews with six different employees who work in three different non-profit and three municipal organisations. LÄS MER

 3. 3. ”Man är ju socionom, men också chef, så jag är både och” : En intervjustudie om upplevelsen av rollkonflikt hos enhetschefer inom socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Patrik Persson; Karin Kallin; [2019]
  Nyckelord :Profession; Leadership in social work; Occupational identity; Identity; Professional social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : “I am a social worker, but also a manager, so I'm both” - A interview study about how managers experience the role conflict within the social services. The aim of this study was to describe and analyze how managers experience the role conflict within social services. LÄS MER

 4. 4. Empati - redskap eller hinder : en kvalitativ studie om hur socionomer betraktar betydelsen av empati i sin professionella roll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Lennde; [2019]
  Nyckelord :empathy; regulation; professionalism; social worker; sociology of emotions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Empathy is a phenomenon known by many definitions in the positive sense. The concept is mentioned as one of the three most important components within social work. At the same time, the concept of empathy is elusive and oftentimes difficult to pinpoint in the everyday social work practice. LÄS MER

 5. 5. Rättvis, tillrättavisande och sympatisk : En studie om manliga lärarstudenters relation till sitt framtida yrke

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Philip Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Hegemonic masculinity; Male discourses; Gender; Education; Profession; Hegemonisk maskulinitet; Manliga diskurser Kön; Utbildning; Yrke;

  Sammanfattning : The gender balance in Swedish preschool and elementary schoolteachers is highly uneven. Male preschool and elementary schoolteachers consist of only 4% and 25% respectively. The study’s motivation is found here. LÄS MER