Sökning: "Profession professionalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Profession professionalisering.

 1. 1. Lärarlegitimation - en väg till professionalisering av yrket

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Maryam Forghani; Judita Narkunaite; [2019-03-19]
  Nyckelord :Lärarlegitimation; Förskollärare; Kompetens; Profession professionalisering; Lagar; Förskola;

  Sammanfattning : Lärarlegitimation är en reform som har lett till förändring i läroplanen samt lärarnas arbetssätt. Syfte med uppsatsen är att beskriva och ge en djupare förståelse för hur förskollärare upplever lärarlegitimation och hur reformen har bidragit till ökande professionalisering i förskolläraresyrket. LÄS MER

 2. 2. Plugga MKV – förändra världen : En retorisk analys av programbeskrivningarna på Uppsalas och Göteborgs universitets webbplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Klara Ferngren Ådemark; Ellen Gräntz; [2019]
  Nyckelord :communication; communicator; professional identity; belonging; education; rhetorics; kommunikatör; yrkesidentitet; professionalisering; utbildning; retorik; MKV;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svenska universitet argumenterar för sina respektive medie- och kommunikationsvetenskapliga utbildningar, liksom vilken bild universiteten ger av kommunikatörsyrket utifrån detta. Mer specifikt studeras argumentationen och de retoriska resurserna i programbeskrivningarna på två olika universitets webbplatser. LÄS MER

 3. 3. ”Vi söker en noggrann och kreativ bläckfisk” En kvalitativ innehållsanalys av platsannonser på LinkedIn för kommunikatörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Jenny Molin; Karin Wikingsson; [2019]
  Nyckelord :strategic communication; roles; communication professional; professionalization; LinkedIn; recruitment advertisement; strategisk kommunikation; roller; kommunikatör; professionalisering; re-kryteringsannonsering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Kommunikatörer är en yrkesgrupp som både kämpar för sin legitimitet och ett tyd-liggörande av vad rollen innebär. Denna studie syftar till att undersöka hur kommu-nikatören porträtteras i platsannonser på LinkedIn. Studien utgår från en socialkon-struktivistisk ansats, där rollen antas konstrueras genom hur den beskrivs och talas om. LÄS MER

 4. 4. Strävan mot professionalisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Malin Ljungberg; Matilda Elme; [2018]
  Nyckelord :profession; arbetsvillkor; studie- och yrkesvägledare; jurisdiktion; systemteori;

  Sammanfattning : Det har framkommit i flertalet granskningar att det förekommer brister inom studie- och yrkesvägledningsarbetet i de svenska skolorna idag. Det framkommer bland annat att avsaknad av styrning, ledning och kvalitetssäkring är återkommande problem. LÄS MER

 5. 5. Lön för mödan? : – Professionaliseringens betydelse för bibliotekarieyrket och dess status

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Diana Westerdahl; [2018]
  Nyckelord :Bibliotekarie; professionalisering; profession; status;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor’s thesis is to develop knowledge about the professionalization development of the librarians in Sweden and what it has resulted in, mainly in terms of professional status. What has been the content of the professionalization agenda for the librarians? Is professionalization an efficient way forward in order to enhance the status of the profession? The thesis suggests that probably there are other methods to be explored in order to increase the status of the librarians. LÄS MER