Sökning: "Professionell tolk"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden Professionell tolk.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser vid tvärkulturell kommunikation : En litteraturstudie utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Sajed Al Hanash; Emma Reic; [2022]
  Nyckelord :Communication; Culture; Language barrier; Nursing; Nurse perspective.; Kommunikation; Kulturell; Omvårdnad; Sjuksköterskeperspektiv; Språkbarriär.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle med en befolkning där en del har ett annat modersmål än det officiella språket. Detta har bland annat medfört att språkbarriärer uppstår, framförallt inom vården. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelse vid tvärkulturell kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Organisatoriska möjligheter att bedriva personcentrerad vård inom primärvården : En intervjustudie med distriktssköterskor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Helena Jönsson; Emelie Ragnarsson; [2022]
  Nyckelord :District nurse; experience; organisation; primary care; person-centred care;

  Sammanfattning : Primärvården ska verka som ett nav i hälso- och sjukvården i omställningen mot ett mer personcentrerat förhållnings- och arbetssätt. Forskning visar på positiva effekter,likväl är kunskapen kring vilka förutsättningar som krävs för en personcentrerad vård begränsad på organisations- och systemnivå. LÄS MER

 3. 3. Språkbarriärer i vården : Migranters utmaningar till att uppnå god hälsa - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Felicia Åhs; Fanny Karlsson; [2022]
  Nyckelord :Migrant; Language Barrier; Experience; Health Care; Care Relationship; Migrant; Språkbarriär; Erfarenheter; Sjukvård; Vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migranter som söker vård uppger ibland en lägre självskattad hälsa än personer från Sverige. Forskning visar också att ökad migration leder till att fler som inte kan det lokala språket söker vård i värdlandet. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors erfarenheter av att i en akutvårdskontext vårda patienter när det finns en språkbarriär : – en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linda Simonsson; Ylva Tingström Magnusson; [2022]
  Nyckelord :Communication; Experience; Language barrier; Nurse; Systematic Literature Review; Nyckelord: Erfarenhet; Kommunikation; Sjuksköterska; Språkbarriär; Systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den världsomfattande rörligheten mellan länder och en större variation när det gäller etnicitet på patienter har gjort att det ställs högre krav på hälso- och sjukvården. Sjukvården möter patienter med annat modersmål än svenska och annan kulturell bakgrund vilket innebär ökad flexibilitet och språkkompetens för sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Rådgivning om egenvård till migranter med hjärtsvikt: en kvalitativ studie om sjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats,

  Författare :Grazyna Szkinc-Olsson; Madeleine Al Liddawi; [2021-05-21]
  Nyckelord :Rådgivning; Egenvård; Migranter; Hjärtsvikt; Sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet migranter har ökat snabbt under de senaste decennierna både i Sverige och i Europa. Migranternas upplevelser av att leva med hjärtsvikt innebär svårigheter att hantera och förstå sjukdomen relaterat till språkbarriär samt olika kulturella och religiösa synsätt. LÄS MER