Sökning: "Professionellas arbete med barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Professionellas arbete med barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar.

  1. 1. C- uppsats : Professionellas arbete med barn som lever med psykiskt sjuka föräldrar

    Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Sara Lundberg; Sofia Widelund; [2012]
    Nyckelord :Psykisk sjukdom; psykisk ohälsa; föräldrar; barn; utbildning; framtid; professionellt arbete; ansvar; utveckling.;

    Sammanfattning : Professionella har svårt att upptäcka barn till psykiskt sjuka och får på så sätt svårt att informera barnen om vad det innebär att ha en psykiskt sjuk förälder samt att ge hjälp och stöd. Samverkan mellan organisationer runt dessa barn är svag av många olika anledningar såsom tystnadsplikt och sekretess. LÄS MER