Sökning: "Professionellt förhållningsätt"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Professionellt förhållningsätt.

 1. 1. Samvetsfrihet och abort - Hör ”samvetsfrihet” hemma i abortvården?

  Master-uppsats,

  Författare :Mozhgan Jalali; [2020-08-26]
  Nyckelord :Samvetsfrihet; Samvete; Abort; Abortsökande kvinnor; Barnmorskor; Abortvården; Professionellt förhållningsätt;

  Sammanfattning : Introduction: The law of conscientious objection is applied in many countries around the world. Article 9 of the ECHR states that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religious freedom, and that restrictions are only legal if the right is contrary to public security or to the protection of public order, health or morals or to the protection of other people's freedoms and rights. LÄS MER

 2. 2. För vems skull ger distriktssköterskan symtomlindring i livets slutskede? En kvantitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anneli Olsson; [2020]
  Nyckelord :Bedömning; Distriksköterska; Närstående; Symtomlindring; Vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Döden är en naturlig del av livet, men den kan ändå skapa stor rädsla och ångest hos många. Det har blivit färre av de äldre som avlider på sjukhus medan flertalet avlider på särskilda boenden eller i hemmen. LÄS MER

 3. 3. "Man får ju vara detektiv" : Sjuksköterskors erfarenheter av att bedöma smärta hos äldre personer i livet slutskede.

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Maria Strandberg; Emma Anglér; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever människor allt längre och den äldre populationen ökar. En allt större andel av personer som flyttar in på särskilda boenden för äldre är i behov av palliativ vård redan från den dag de flyttar in. Smärta är vanligt förekommande i livets slutskede. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskans upplevelser av att bibehålla professionellt ansvar i en lång vårdrelation med personer med opioidberoende : en intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Isabel Eriksson; Flening Christina; [2019]
  Nyckelord :Opioidberoende; God vårdrelation; Arbetssätt; Sjuksköterskans professionellt ansvar;

  Sammanfattning : Bakgrund Opioidberoende är ett ökande problem världen över. Som behandling erbjuds personer med opioidberoende läkemedelsassisterad rehabilitering med Metadon eller Buprenorfin i kombination med psykosociala insatser. LÄS MER

 5. 5. Humorns betydelse för vårdrelationen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Elsa Lööf Nylin; Hanna Östberg; [2019]
  Nyckelord :Care relation; humour; humor; patient; care workers.; Vårdrelation; humor; patient; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund:Humor har positiva effekter på människors fysiska och psykiska hälsa. Humor är individuellt och är ett sätt för människor att kommunicera. Ett av sjuksköterskans viktigaste verktyg i mötet med patienter är kommunikation. I vårdrelationen använder vårdpersonal erfarenhet och kunskap för att skapa en god grund för vårdandet. LÄS MER