Sökning: "Professionellt förhållningssätt"

Visar resultat 1 - 5 av 311 uppsatser innehållade orden Professionellt förhållningssätt.

 1. 1. "Barns uppfattningar och värderingar krockar många gånger" : En intervjustudie om förskollärares arbete med konflikthantering relaterat till kulturella skillnader och likheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emilia Berg; Emilia Norell; [2023]
  Nyckelord :Förskola; förskollärare; konflikthantering; kulturella skillnader och likheter; mångkulturella uppdraget.;

  Sammanfattning : Sverige kan idag ses som ett mångkulturellt samhälle, där svenska förskolor kan uppfattas som att de har mångkulturella barngrupper, eftersom barn inte alltför sällan har olika etniska, kulturella och religiösa bakgrunder. Barn får i och med det tidigt ta del av en kulturell mötesplats och kulturell mångfald. LÄS MER

 2. 2. Idealisk praktik och verksamhetens villkor : behandlingsassistenter inom SiS särkilda ungdomshem

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jimmy Hedlund; Alexander Bertolone; [2023]
  Nyckelord :Yrkesroll; SiS; tvångsvård; ungdomsvård; behandlingsassistent;

  Sammanfattning : The study has illustrated how treatment assistants within Statens institutionsstyrelses (SiS) special residential homes for young people portray a professional approach together with how they viewed their possibilities and limitations based on their professional role. The collection of data has taken place through a qualitative method in the form of interviews with the use of structural analysis for processing empirical data. LÄS MER

 3. 3. Mödrars upplevelser av amning i Sverige inom barnets första levnadsår : En kvalitativ metasyntes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Lina Shawali; Linnéa Persson; [2023]
  Nyckelord :Amning; mödrar; Sverige; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstmjölk rekommenderas som den enda energikällan för barn upp till sex månaders ålder. Efter detta rekommenderas delamning upp till två års ålder och gärna längre. De flesta mödrar önskar att amma sina barn, dock minskar antalet barn som helammas i Sverige. Amning bidrar till goda hälsoeffekter för både barn och mor. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i behov av palliativ vård : En litteratursammanställning av vetenskapliga artiklar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mimmi Nilsson Fri; Leona Svärd Mari; [2023]
  Nyckelord :Kvalitativ; litteratursammanställning; palliativ vård; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Palliativ vård definieras som hälso- och sjukvård med målsättning att lindra lidande och främja hälsa. Den palliativa vården är komplex och innefattar såväl psykiska som fysiska omvårdnadsbehov, vilket förutsätter att sjuksköterskan erhåller kunskap och ett gott professionellt förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. Patienters upplevelser av vården inom primärvården vid alkoholbrukssyndrom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Jonas Poulsen; Erik Bengtsson; [2023]
  Nyckelord :Alcohol use disorder; Nursing; Patients experiences; Primary care; Stigma; Alkoholbrukssyndrom; Omvårdnad; Patienters upplevelser; Primärvård; Stigma;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alkoholbrukssyndrom är ett sjukdomstillstånd med mycket stigma. Hur denna patientgrupp bemöts är av stor vikt för omvårdnadens resultat. Sjuksköterskan ska förhålla sig personcentrerat och se hela individens behov och problemför att kunna ge en god vård. LÄS MER