Sökning: "Professionsstyrning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Professionsstyrning.

 1. 1. Förstelärarreformen - En stärkt lärarprofession?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Staffan Borglund; Jonathan Persson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Lärarprofession; Förstelärarreformen; Professionsstyrning; Byråkratisk styrning; New Professionalism;

  Sammanfattning : Begreppet professionalism har successivt förändrats under de senaste två decennierna. Tidigare har professioner i stor utsträckning tätt ta ansvar för - och utforma sitt eget arbete medan det idag blivit vanligare att dessa tvingas anpassa sig till den byråkratiska organisationens krav. LÄS MER

 2. 2. Polismyndighetens nya uniform : En studie om New Public Management och professionalism inom den svenska polisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Mårtensson; Merckx Amanda; [2017]
  Nyckelord :New Public Management; Professionalism; Occupational Community; Omorganisation; Offentlig verksamhet; Polisen;

  Sammanfattning : Den första januari 2015 fick Sverige en ny sammanhållen polismyndighet vilket var en av de största omorganiseringarna av offentlig verksamhet som skett i Sverige i modern tid. Den nya organisationen har dock mött stark kritik från poliser över hela landet, främst på grund av resursbrist och omflyttningar. LÄS MER

 3. 3. Professionell polis? : En studie av statens och poliskårens oenighet i styrningsfrågan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jakob Hallén; [2016]
  Nyckelord :polis: profession: förvaltningspolitik: utbildning: new public management: mål- och resultatstyrning;

  Sammanfattning : Missnöjet i svensk polis har under senare år nått rekordnivå och blev starkare än någonsin under hösten 2015. Protesterna riktas mot polisledning och politiker, klyftan mellan företrädare för poliskåren och statsföreträdarna vidgas ständigt. LÄS MER