Sökning: "Profit orientation"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Profit orientation.

 1. 1. Preserving Values: When the Family is the Future. A qualitative study of pro-sustainable behavior in Swedish Family Businesses.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Marcus Rajkowski; Marcus Falck; [2020]
  Nyckelord :Family Business; Values; Organizational Culture; Long-Term Orientation; Sustainability;

  Sammanfattning : This thesis aims to explore how family values influence the sustainability practices of family businesses in a long-term perspective, using Schein's Model of Organizational Culture. A multiple-case study of three long-standing, fully family-controlled firms was constructed to examine the purpose of the study. LÄS MER

 2. 2. Planning for non-profit sharing : A case study of Gothenburg and Umeå, Sweden

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Felix Schulz; [2020]
  Nyckelord :sustainable consumption; sharing economy; sharing cities; non-profit sharing; urban planning; governance;

  Sammanfattning : The prevailing capitalist and growth-driven economic system has led to an increase in inequality, resource consumption, and environmental pressure on the earth’s vital support systems. Cities face a number of sustainability challenges, and in view of overconsumption in affluent societies, particularly in the Global North, the question arises how alternative approaches can be implemented at the local level. LÄS MER

 3. 3. INVESTIGATION OF CHARGING INFRASTRUCTURE FOR ELECTRIC VEHICLES : - A case study of Beijing

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Zhen Li; [2019]
  Nyckelord :China; Beijing; business model; Electric vehicle; EV; electric car; new energy vehicle; charging infrastructure; charging infrastructure operators; charging service operator; charging pile; charging post; charging service; value proposition; value creation; value capture; Kina; Peking; affärsmodell; Elfordon; EV; elbil; laddningsinfrastruktur; laddningsinfrastrukturoperatörer; laddningsoperatör; laddstolpe; laddningsstation; laddningstjänst; värderbjudande; värdeskapande; värdefångst;

  Sammanfattning : Promoting the use of electric vehicles (EVs) has become an important measure to solve the environmental issue in China. In Beijing, the number of EVs has increased rapidly during recent years. In parallel, an extensive charging infrastructure has been deployed. LÄS MER

 4. 4. Social Change of an Indigenous Community: A case study of the community-based cooperative "Millennial Women" in Oaxaca, Mexico

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Louise Gripenberg; [2019]
  Nyckelord :community-based cooperative; indigenous identity; subsistence; social relations; solidarity economy; pulque production; Mexico; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mexico has a large share of indigenous people that are living in disproportionally high poverty levels. As a result, rural communities are facing deprivation of indigenous peoples in search of work in urban areas. LÄS MER

 5. 5. Frivilligorganisationer som utanförskapets förlängdaarm eller väg till socialt medborgarskap? : En fallstudie om personals uppfattningar av ideelltarbete mot akut hemlöshet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Höglund; [2019]
  Nyckelord :acute homelessness; day centres; social citizenship; recognition; staff; akut hemlöshet; frivilligorganisationer; socialt medborgarskap; erkännande; personal;

  Sammanfattning : Den akuta hemlösheten har ökat i såväl Sverige som internationellt under de senastedecennierna, där den ideella sektorn har fått en allt större roll i att erbjuda välfärdstjänster föratt stävja samhällsproblemet. Tidigare forskning har visat på både problematiska ochgynnsamma aspekter med organiseringen av det ideella arbetet mot akut hemlöshet. LÄS MER