Sökning: "Profit-sharing schemes"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Profit-sharing schemes.

 1. 1. Realisering av returer vid rundvirkestransport med lastbil : hinder, möjligheter, vinster och vinstdelning

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Jonas Auselius; [2009]
  Nyckelord :skogsåkeri; ; transportpris; returandel; väglager;

  Sammanfattning : Holmen Skog, region Norrköping, is located in an area with good potential for backhauling because a large number of geographically scattered mills. However, despite these factors there are many difficulties preventing the realization of this potential. The purposes of this study were twofold. LÄS MER

 2. 2. Olof Palme och löntagarfonder : En studie om rörelsesocialism och statssocialism i den svenska arbetarrörelsen

  Magister-uppsats, Örebro universitet

  Författare :Paula Weinehammar; [2007]
  Nyckelord :The keywords in this study are: Olof Palme; Wage-earners Funds; Social Democracy; Trade Union landsorganisationen LO ; Swedish employers association arbetsgivareföreningen SAF Industrial Democracy; Profit-sharing schemes; Economic Democracy; Democratic Reformism; Democratic Socialism; Solidaristic Wages Policy.; Nyckelbegreppen i den här studien är Olof Palme; löntagarfonder; socialdemokratin; landsorganisationen LO; svenska arbetsgivareföreningen SAF; industriell demokrati; arbetsplatsdemokrati; ekonomisk demokrati; demokratisk reformism; demokratisk socialism; solidarisk lönepolitik; vinstdelning.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine wage-earners' investment funds from the ideological point of view. Were they in any way an integrated part of social democratical democratic socialism and reformism? I emphasize Olof Palme´s ideological idea of democratic socialism and reformism, and how he handled the issue. LÄS MER

 3. 3. Vinstandelsstiftelser - spörsmål kring obligatoriskt och optionellt förvaltade vinstandelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Andreas Svensson; [2005]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Associationsrätt; Civilrätt; oklassificerad; Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : A company that wishes to initiate a profit-sharing scheme involving its employees have a number of legal formats at its disposal. This thesis deals with one of these, namely the profit-sharing foundation where companies share part of their profit with their employees by allocating part of the profit to a foundation according to certain established legal rules and principles. LÄS MER