Sökning: "Profitability"

Visar resultat 1 - 5 av 2265 uppsatser innehållade ordet Profitability.

 1. 1. Servitization in Manufacturing - The case of ABB Kabeldon

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hanna Sekander; Hugo Firmo; [2020-07-22]
  Nyckelord :Servitization; Business Models; Manufacturing; Product-Service Systems; Key Motivators; Challenges;

  Sammanfattning : In this qualitative case study, the phenomenon of servitization is analysed for ABBKabeldon, a conventional manufacturer located in Sweden, with the purpose offinding the factors that influence the servitization potential of cable distributioncabinets and how best to address them. The conclusion reached is that thefactors can be divided into key motivators, the rationale for the strategy, andchallenges, the hurdles that lead some companies to a service paradox. LÄS MER

 2. 2. What does private equity buy? – A comparison between financial and strategic buyers in European PTP transactions 2005-2019

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Simon Möller; Angelica Yngvesson; [2020-07-08]
  Nyckelord :Acquisition; Leverage Buyouts; LBO; Private Equity; Public-to-Private; Takeover; Target firm;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 3. 3. Financial Characteristics of Firms With High ESG Scores

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Frans Englich; Oscar Gedda; [2020-07-07]
  Nyckelord :CSR; ESG; CFP; CSP; sustainability;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 4. 4. Värdering av klimatrisk inom försäkringsbranschen - En kvalitativ studie om värdering av klimatrisker och implikationer av klimatförändringar för försäkringsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Aron Holmgren; Robin Karlsson; [2020-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Globala kostnader till följd av naturkatastrofer har ökat lavinartat de senaste åren. Höjda temperaturer och ökad nederbörd bidrar till en ökning av extrema väderhändelser där klimatrelaterade skador blir allt vanligare. LÄS MER

 5. 5. The determinants of capital structure- In the light of a financial crisis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Annie Holmström; Tobias Mägi; [2020-07-06]
  Nyckelord :Global Financial Crisis; Real Estate Market; Capital Structure; Leverage; REIT;

  Sammanfattning : This thesis investigates how the 2008 financial crisis affected the determinants of capital structure of Real Estate Investment Trusts. The crisis brought both regulatory and behavioral changes and we examined how these changes affected a firm’s financing choices. LÄS MER