Sökning: "Prognos"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade ordet Prognos.

 1. 1. ATT FÖRLORA SIN ROLL I LIVET En litteraturöversikt om kvinnors erfarenheter av återhämtning efter hjärtinfarkt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Selma Berglund; Hanna Sjösten; [2023-03-15]
  Nyckelord :Akut koronart syndrom; Erfarenheter; Kvinnor; Personcentrerad vård; Återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Utveckling av behandling för hjärtinfarkt innebär att allt fler av de som insjuknar överlever. Att insjukna i hjärtinfarkt är traumatiskt och överlevnad följs av återhämtningsbehov. Den sekundärpreventiva vården behöver effektiviseras och nå fler för att minska mängden återinsjuknanden. LÄS MER

 2. 2. Riskfaktorer för Strongylus vulgaris – en enkätstudie

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jessica Lernå; [2023]
  Nyckelord :Strongylus vulgaris; blodmask; stor blodmask; häst; avmaskning; riskfaktorer;

  Sammanfattning : I stort sett exponeras alla betande hästar för endoparasiter någon gång under sin levnad. Strongylus vulgaris, en av hästens stora blodmaskar, anses vara den hästparasit som är mest patogen och kan orsaka skador som är direkt fatala. Strongylus vulgaris har en fekal-oral livscykel som tar cirka sex till sju månader att fullborda. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av elbilar på Sveriges transmissionsnät 2030

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Najafi Omid; Rajabi Elias; [2023]
  Nyckelord :Elbilar; transmissionsnät; effektöverföring; elektroteknik;

  Sammanfattning : Antal nyregistrerade laddbara personbilarbilar ökar märkbart för varje år.Enligt en prognos kommer cirka 2.5 miljoner laddbara bilar vara i trafik iSverige år 2030. Detta motsvarar hälften av personbilsflottan idag. LÄS MER

 4. 4. Balancing Demand and Supply Planning in the Food Supply Chain : Insights from a Dairy Industry Case Study

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jennifer Laktena; [2023]
  Nyckelord :Food Supply Chain; Demand Management Demand Planning; Supply Planning; Forecast; Promotion activities; Livsmedelsförsörjningskedjan; Efterfrågehantering; Efterfrågeplanering; Försörjningsplanering; Prognos; Kampanj;

  Sammanfattning : Globalization and increasing demand for a variety of food products have contributed to challenges within the food industry (Zhu et al, 2018). The Food Supply Chain, FSC, involves several processes from production to distribution, involving actors from all the different steps in the network (Rohmer et al., 2018). LÄS MER

 5. 5. Bristande anpassning, sämre prognos : En grundad teori om att återgå till arbete efter utmattning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Enbom; Camilla Edlund; [2023]
  Nyckelord :Utmattning; Utmattningssyndrom; Utbränd; Arbetsbelastning; Återgång till arbete; Anpassning; Grundad teori.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka att återgå till arbete efter utmattning. Att undersöka detta har sin grund i att vi båda finner ämnet intressant men också att vi anser att forskning inom ämnet är viktigt, då många i samhället årligen sjukskrivs för utmattning och därmed måste tas på allvar. LÄS MER